aktualno arhiv vse     Število vpisov: 192
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PROMOCIJSKA PLOVILA – Nadaljnja prodaja ter pravica do odbitka DDV (X Ips 307/2015) 15.11.2017 12.02.2018
UTEMELJENOST ZAVRNITVE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Zmotna uporaba materialnega predpisa (X Ips 197/2015) 15.11.2017 16.02.2018
RAČUNI, KI NIMAJO VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH OBVEZNIH SESTAVIN – Obseg in vrsta opravljenih storitev – Pravica do odbitka DDV (X Ips 19/2015) 18.10.2017 27.12.2017
DVOM O UPRAVIČENOSTI ZAHTEVE ZA VRAČILO DDV – Zavarovanje izpolnitve obveznosti (III Ips 24/2016) 19.09.2017 25.10.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Sklenitev pogodbe za nakup nepremičnin s ciljem pridobiti pravico do odbitka DDV (X Ips 13/2015) 30.08.2017 11.10.2017
SUBJEKTIVNI ELEMENTI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Vedenje o zlorabi sistema DDV (X Ips 265/2015) 30.08.2017 25.01.2018
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 TER PRAVICA DO IZPLAČILA PRESEŽKA DAVKA – Zavrnitev zahtevka za izplačilo preostanka preveč obračunanega DDV (X Ips 33/2016) 06.07.2017 02.10.2017
INSTRUMENT ZAVAROVANJA IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI – Dvom o upravičenosti zahteve za vračilo DDV na podlagi obračuna DDV (X Ips 342/2016) 06.07.2017 10.10.2017
NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI UVOZU PLOVIL (X Ips 273/2015) 14.06.2017 19.10.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD RAČUNOV ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO NEPREMIČNINE – Uporaba nepremičnine za namene obdavčljive dejavnosti (X Ips 287/2015) 12.04.2017 27.06.2017
NEPRAVOČASNO ODDANA IZJAVA PO 45. ČLENU ZDDV-1 – Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč (X Ips 236/2015) 08.03.2017 02.06.2017
NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV OB UVOZU ZARADI DOBAVE BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO (X Ips 1/2015) 08.03.2017 16.06.2017
PRODAJA NEPREMIČNINE – Plačnik DDV (X Ips 286/2016) 08.03.2017 24.07.2017
UVELJAVLJANJE ODBITKA DDV NA PODLAGI FIKTIVNIH RAČUNOV – Storitev kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti (I Ips 50278/2013-129) 15.12.2016 18.07.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NAVIDEZNA DOBAVA BLAGA (X Ips 97/2015) 23.11.2016 27.01.2017
SUBJEKTIVNI ELEMENT KOT RAZLOG ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Odstop od utečene poslovne prakse davčnega zavezanca pri poslovanju z odpadnimi kovinami (X Ips 427/2014) 27.10.2016 13.02.2017
PREVZEM ODVETNIŠKE PISARNE – Zadržanje osnovnih sredstev ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti (X Ips 473/2014) 27.10.2016 23.06.2017
PRAVICA DO POVRNITVE OZIROMA ODPUSTA UVOZNE DAJATVE – Odpust DDV in DMV po carinskih deklaracijah (X Ips 82/2015) 20.10.2016 06.02.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Začetek teka roka (X Ips 210/2014) 06.10.2016 02.02.2017
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI – Dobava pozidanega stavbnega zemljišča, na katerem stoji objekt (X Ips 11/2015) 25.08.2016 03.02.2017
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup kmetijskih strojev – Vedenje o sodelovanju pri goljufivih transakcijah (X Ips 374/2014) 15.06.2016 30.09.2016
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Pogoji za izplačilo presežka obračunanega DDV (X Ips 296/2015) 01.06.2016 29.08.2016
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – NAČELO DOBRE VERE – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa (X Ips 85/2014) 20.04.2016 25.08.2016
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Dodatna odmera DDV (X Ips 4/2015) 13.04.2016 25.07.2016
ZNESEK DDV VKLJUČEN V ZNESEK KUPNINE – PRERAČUNANA STOPNJA DDV (X Ips 269/2014) 03.03.2016 12.04.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 192