aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNI VIDIK OBDARITVE ZAPOSLENIH DELAVCEV 15.11.2019 15.11.2019
USTANOVITEV POSLOVNEGA SUBJEKTA – Vpis v register dejanskih lastnikov (RDL) skladno z določili ZPPDFT-1 11.09.2019 11.09.2019
OBDARITEV ZAPOSLENEGA DELAVCA – Davčna obravnava s področja DOH, PSV, DDPO in DDV 01.03.2019 01.03.2019
PLAČILO DAJATEV PRI IZPLAČILU HONORARJA REZIDENTU SLOVENIJE ZA IZRIS LOGOTIPOV 20.02.2019 20.02.2019
PRIDOBITEV POTRDILA A1 ZA DELAVCA – Pogoj običajnega opravljanja dela 11.02.2019 11.02.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI-NORMIRANI – Višina prihodkov v tekočem letu, pri kateri nova zavarovalna osnova v naslednjem letu ne presega najnižje predpisane 09.08.2018 09.08.2018
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
OBRAVNAVA STROŠKOV DELA POSLOVODNE OSEBE V POSLOVNIH KNJIGAH IN IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 20.02.2017 22.02.2017
POSOJILO GOSPODARSKE DRUŽBE ODOBRENO FIZIČNI OSEBI – Razkritje posojila v letnem poročilu 30.01.2017 03.02.2017
PRODAJA RABLJENEGA STANOVANJA IN OPREME V STANOVANJU S STRANI ZAVEZANCA FO – dohodnina in DPN 13.09.2016 15.09.2016
OPRAVLJANJE KRATKOTRAJNEGA DELA PO ZPDZC-1 - Pogoj velikosti družbe 29.08.2016 31.08.2016
DAVČNE IN DRUGE OMEJITVE PRIDOBITVE STATUSA USTANOVITELJA / DRUŽBENIKA GOSPODARSKE DRUŽBE in STATUSA S.P. 31.05.2016 14.06.2016
DOLŽNOSTI PRIJAVE PODATKOV O OSNOVAH, PRISPEVKIH TER OBDOBJU ZAVAROVANJA NA ZPIZ (OBRAZEC M-4) ZA POGODBENO DELO Z OBVEZNIM ZAVAROVANJEM PO 18. ČLENU ZPIZ-2 25.04.2016 26.04.2016
DOLOČITEV NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE SAMOZAPOSLENE OSEBE – Ugotavljanje povečanja za 20% po desetem odstavku 144. člena ZPIZ-2 29.03.2016 05.04.2016
PRENEHANJE GOSPODARSKE DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU IN PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA MED LETOM – Dolžnost predložitve računovodskih izkazov na AJPES 29.03.2016 31.03.2016
DOLOČANJE VELIKOSTI GOSPODARSKE DRUŽBE PO NOVELI ZGD-1I OD 1. JANUARJA 2016 DALJE 25.02.2016 01.03.2016
SPREMENJENA UREDITEV OPROSTITVE PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA STAREJŠE DELAVCE V OBDOBJU od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 – ZIUPTD IN 156. ČLEN ZPIZ-2 24.02.2016 11.03.2016
NADOMESTILO PLAČE V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA DAN ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI PROSTOVOLJNEGA DAROVANJA KRVI – Poročanje v iREK polja M 23.02.2016 04.03.2016
OBRAČUN RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE ZA DELO OPRAVLJENO OD 1. JANUARJA 2016 25.01.2016 01.02.2016
PRIKAZ BONITETE V PLAČILNI LISTI 30.11.2015 04.12.2015
ODSOTNOST s.p.-ja Z DELA ZARADI PROSTOVOLJNEGA DAROVANJA KRVI – Pravica do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 30.11.2015 16.12.2015
IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI DELAVCU OB SMRTI STARŠA DELAVCA – Obračun dohodnine in PSV 11.11.2015 13.11.2015
MATERIALNO STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽBE OZ. PODJETNIKA, PRENOS PODJETJA PODJETNIKA NA PODJETNIKA PREVZEMNIKA – Poročanje o izplačanih plačah v obrazcu REK-1 28.09.2015 06.10.2015
DOLŽNOST VODENJA MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA – Analitične evidence zalog materiala oz. blaga 23.09.2015 28.09.2015
POGODBENO DELO BREPOSELNE OSEBE OZIROMA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU ZA DELOVNI ČAS KRAJŠI OD POLNEGA – maksimizacija dohodka iz vidika prispevkov PIZ 13.08.2015 13.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120