aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVEK NA ZAVAROVALNE PREMIJE – Plovila, ki so vpisana v register plovil, ki ga vodi država članica, vendar na podlagi dovoljenja za začasno spremembo zastave plujejo pod zastavo druge države članice ali tretje države (C-786/19) 15.04.2021 15.04.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Cestni prevoz (C-626/18) 08.12.2020 08.03.2021
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN NAPOTITEV DELAVCEV – Plačilo – Trajanje napotitve – Sprememba obstoječe direktive – Obseg načela svobode opravljanja storitev – Cestni prevoz (C-620/18) 08.12.2020 08.03.2021
DOLOČITEV PODJETJA, KI IMA STATUS DELODAJALCA IN SOCIALNA VARNOST DELAVCEV – Vozniki tovornih vozil, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi s podjetjem, vendar so pod dejanskim nadzorom drugega podjetja s sedežem v državi članici stalnega prebivališča voznikov (C-610/18) 16.07.2020 09.09.2020
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19) 14.05.2020 20.05.2020
DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE – Transakcije, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, katerih osnovni vrednostni papir je vrednostni papir, ki ga je izdala družba rezidentka države članice obdavčitve – Davek, ki se dolguje ne glede na kraj sklenitve transakcije (C-565/18) 30.04.2020 13.05.2020
LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB IN NAČELO PRIKAZOVANJA RESNIČNE IN POŠTENE SLIKE – Knjiženje diskonta v zvezi z brezobrestnim dolgom z rokom vračila nad enim letom kot odhodka v poslovni izid in knjiženje nabavne cene stalnega sredstva med sredstva v bilanco stanja z odbitkom diskonta (c-640/18) 23.04.2020 24.04.2020
NAPOTENI DELAVCI – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic pri podružnici ali stalnem predstavništvu, ki jo ali ga ima podjetje na ozemlju države članice, ki ni država članica njegovega sedeža – Zavezujoč učinek potrdil – Potrdilo, pridobljeno ali uveljavljeno na goljufiv način (C-370/17 in 3-37/18) 02.04.2020 10.07.2020
POJEM VERIŽENJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Implicitno podaljševanje delovnega razmerja iz leta v leto – Delavec, zaposlen za določen čas, ki v okviru dveh zaporednih imenovanj zaseda isto delovno mesto – Sprememba statusa delavcev in dodelitev odškodnine delavcu (C-103/18 in C-429/18) 19.03.2020 16.09.2020
PROMETNI DAVEK ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATERJE – Progresivni davek, ki bolj bremeni podjetja v lasti fizičnih ali pravnih oseb drugih držav članic kot nacionalna podjetja – Nevtralnost zneska prometa kot merilo razlikovanja (C-75/18) 03.03.2020 04.03.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18) 27.02.2020 28.02.2020
PLAČILO ENOTNEGA DAVKA NA STAVE – Svoboda opravljanja storitev – Načelo prepovedi diskriminacij (C-788/18) 26.02.2020 27.02.2020
DAVEK NA BORZNE TRANSAKCIJE, SKLENJENE ALI IZVEDENE V DRŽAVI ČLANICI – Različno obravnavanje, ki škoduje prejemnikom storitev, ki se obrnejo na poklicne posrednike nerezidente (C-725/18) 30.01.2020 03.02.2020
NAPOTITEV DELAVCEV NA DELO V OKVIRU OPRAVLJANJA STORITEV – Opravljanje storitev na mednarodnih vlakih – Nacionalna ureditev, ki nalaga upravne obveznosti v zvezi z napotitvijo delavcev (C-16/18) 19.12.2019 24.12.2019
PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA NAJMANJ ŠTIRIH TEDNOV – Nacionalne določbe in določbe kolektivnih pogodb, ki so ugodnejše za varovanje varnosti in zdravja delavcev – Delavci, ki zaradi bolezni v obdobju plačanega letnega dopusta niso zmožni za delo – Zavrnitev prenosa tega dopusta, če neprenos ne povzroči dejanskega skrajšanja plačanega letnega dopusta na manj kot štiri tedne (C-609/17 in C-610/17) 19.11.2019 04.02.2020
OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE – Poraba energentov v prostorih obrata za proizvodnjo energentov – Obveznost, da se doseže uvrstitev energentov zaradi določitve trošarine – Davčna stopnja, ki se uporablja za navedene proizvode (C-68/18) 07.11.2019 08.11.2019
OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE – Oprostitev majhnih proizvajalcev električne energije, ki je pogojena z obdavčitvijo proizvedene električne energije – Neobstoj nacionalnega davka na končno porabo električne energije v odobrenem prehodnem obdobju (C-270/18) 16.10.2019 23.10.2019
SOCIALNA VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV – Zakonodaja, ki se uporablja – Dajatev v zvezi s sistemom pokojninskega zavarovanja ali z družinskimi dodatki – Država članica stalnega prebivališča in država članica zaposlitve (C-95/18 in C-96/18) 19.09.2019 20.09.2019
NAPOTITEV DELAVCEV – HRAMBA IN PREVOD PLAČNE DOKUMENTACIJE – Globe v naprej določenem minimalnem znesku – Kumuliranje – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški – Nadomestna kazen odvzema prostosti (C-64/18, C-140/18, C-146/18 in C-148/18) 12.09.2019 13.09.2019
DELAVEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE IN DEJAVNOST SAMOZAPOSLENE OSEBE V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Odstopanja od načela, da se uporabi samo ena nacionalna zakonodaja (C-33/18) 06.06.2019 06.06.2019
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA IN ODPRAVNINA - Delavec, ki je zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter koristi starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa (C-486/18) 08.05.2019 10.05.2019
DOLOČITEV ZAKONODAJE, KI SE UPORABLJA ZA PSV – Državljan države članice, zaposlen kot pomorščak na ladji, ki pluje pod zastavo tretje države – Delodajalec s sedežem v državi, ki ni država prebivališča delavca (C-631/17) 08.05.2019 19.02.2020
VPLAČILA IN IZPLAČILA IZ SKLADA BUAK – Sodba v terjatvi, ki jo sestavljajo dodatki za nadomestilo za dopust in ki jo ima organ za socialno varnost do delodajalca iz naslova napotitve delavcev – Izvajanje sodne funkcije sodišča, ki odloča o sporu (C-579/17) 28.02.2019 05.03.2019
SOCIALNA VARNOST IN IZDAJA POTRDILA A1 – Razširitev ugodnosti potrdila A1 na državljana tretjih držav, ki zakonito stalno prebivata na ozemlju države članice (C-477/17) 24.01.2019 12.03.2019
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN – Prenos lastništva nepremičnine, do katerega pride zaradi postopkov preoblikovanja znotraj nekaterih skupin družb (C-374/17) 19.12.2018 09.01.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 175