aktualno arhiv vse     Število vpisov: 584
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DEKLARIRANJE POŠILJK ZANEMARLJIVE VREDNOSTI 26.10.2020 28.10.2020
POOBLASTILA FURS – Blokada TRR, zavarovanje izpolnitve in plačila davčne obveznosti, izplačila plač in dajatev od plač delavcev 14.10.2020 22.10.2020
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI - Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 4. izdaja) 01.10.2020 05.10.2020
DELO NA KMETIJI IN PREJEMANJE NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST OZ. ČAKANJE NA DELO 29.09.2020 29.09.2020
OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA OZIROMA DELA NA DRUGEM KRAJU (NA DOMU) ZARADI IZVAJANJA UKREPOV PREPREČITVE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI COVID-19 22.09.2020 24.09.2020
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (podrobnejši opis, 4. izdaja) 11.09.2020 11.09.2020
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – Obstoječa ureditev in splošna oprostitev 07.09.2020 07.09.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – Obstoječa ureditev in podatki iz nadzorov 03.09.2020 11.09.2020
DMV IN BONITETA ZA UPORABO OMV V PRIVATNE NAMENE 01.09.2020 10.09.2020
OBREMENITEV S.P.-JEV S PRISPEVKI V ČASU GOSPODARSKE KRIZE 31.08.2020 14.09.2020
INVALIDSKA POKOJNINA – Invalidi s telesno okvaro bolezni in invalidi s telesno okvaro poklicne bolezni 19.08.2020 02.09.2020
NADOMESTILO PLAČ DELAVCEM ZARADI ODREJENE KARANTENE IN M4 30.07.2020 27.08.2020
ODREJENA KARANTENA DELAVCU TER MOŽNA POSTOPANJA DELODAJALCA 29.07.2020 26.08.2020
NADOMESTILO PLAČE ZA DELAVCE ZARADI ODREJENE KARANTENE IN V PRIMERU ČAKANJA NA DELO 17.07.2020 04.09.2020
DAVEK NA FINANČNE STORITVE (podrobnejši opis, 2. izdaja, junij 2020) 26.06.2020 26.06.2020
OPRAVLJANJE DELA NA DOMU Z VIDIKA DELOVNEGA PRAVA IN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 22.06.2020 23.06.2020
ZASTARANJE OBVEZNOSTI – Zastaralni roki in sprememba obstoječe ureditve 15.06.2020 15.06.2020
OBDAVČITEV PONUDNIKOV VIDEO VSEBIN 11.06.2020 21.07.2020
TRANSAKCIJE MED OŽJIMI DRUŽINSKIMI ČLANI – Davek na dediščine, darila in DPN 11.06.2020 24.07.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST, ODSOTNOST Z DELA ZARADI RAZLOGOV VIŠJE SILE IN LETNI DOPUST – Najpogostejša vprašanja in odgovori 03.06.2020 05.06.2020
KOMBINACIJE RAZLIČNIH OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ 21.05.2020 26.05.2020
PREKLIC DELA NA DOMU 20.05.2020 20.05.2020
Pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v nekaterih izbranih specifičnih primerih, ki so posledica izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-19 18.05.2020 19.05.2020
NOTRANJI TRG (podrobnejši opis, 5. izdaja) 14.05.2020 15.05.2020
PREDLOŽITEV ZAVAROVANJA S STRANI TRETJE OSEBE (3G004) 21.04.2020 22.04.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 584