aktualno arhiv vse     Število vpisov: 458
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELO NA PODLAGI POGODB CIVILNEGA PRAVA IN UČINKI SPREMEMB ZID-1 12.02.2018 16.02.2018
ODMERA (INVALIDSKIH) POKOJNIN IN MEDNARODNI ELEMENT 07.02.2018 16.02.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 2. izdaja - januar 2018) 19.01.2018 19.01.2018
MINIMALNA POKOJNINA V VIŠINI SOCIALNE POMOČI 19.01.2018 26.01.2018
UREDITEV NADURNEGA DELA 18.01.2018 23.01.2018
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – Brošura o plačevanju prispevkov za socialno varnost (podrobnejši opis, 8. izdaja) 15.01.2018 19.01.2018
NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST – Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila 15.01.2018 24.01.2018
MOŽNOST DOKUPA DELOVNE DOBE NA PODLAGI ŠTUDENTSKEGA DELA 09.01.2018 16.01.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 4. izdaja) 09.01.2018 17.01.2018
PRAVNOMOČNA SODBA NA PLAČILO DENARNE TERJATVE UPNIKU ZA DOLŽNIKA, KI V OSEBNEM STEČAJU PREDLAGA ODPUST OBVEZNOSTI 09.01.2018 18.01.2018
UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA LASTNIKA IN VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (RDL) 08.01.2018 12.01.2018
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.01.2018 16.01.2018
NADOMESTILO ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI IN (IZREDNA) ODPOVED DELOVNEGA RAZMERJA 22.12.2017 09.01.2018
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2018 21.12.2017 22.12.2017
PRIZNANJE DELOVNE DOBE ZA ŠTUDENTSKO DELO TUDI ZA TISTE, KI SO GA OPRAVLJALI PRED LETOM 2015 20.12.2017 09.01.2018
PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE OD DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE – Plačevanje in izterjava PSV 20.12.2017 10.01.2018
INFORMACIJA O UPORABI INSTITUTA NAPOTITVE NA DELO V TUJINO OZIROMA SLUŽBENE POTI 19.12.2017 16.01.2018
INFORMACIJE O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDavPR-A 13.12.2017 14.12.2017
PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZAVAROVANCE – OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC(podrobnejši opis, 7. izdaja) 05.12.2017 08.12.2017
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (pogosta vprašanja in odgovori, 2. dopolnjena izdaja) 04.12.2017 06.12.2017
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 4. izdaja) 01.12.2017 01.12.2017
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA FINANČNE STORITVE (DFS) ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE 20.11.2017 30.11.2017
BREZPLAČNA UKINITEV DRUŽBE NA TOČKI VEM 09.11.2017 15.11.2017
SMERNICE ZA UPORABO INSTITUTA NAPOTITVE NA DELO V TUJINO OZIROMA SLUŽBENE POTI 23.10.2017 26.10.2017
PREJEMNIK SOCIALNE POMOČI – Dolžnost sprejeti delo in upravičenost do denarne socialne pomoči 11.10.2017 19.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 458