aktualno arhiv vse     Število vpisov: 554
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVOZ ZAŠČITNIH MASK IN DRUGE ZAŠČITNE ALI MEDICINSKE OPREME 01.04.2020 02.04.2020
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA NADOMESTIL PLAČ 26.03.2020 27.03.2020
UVELJAVLJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (verzija 1.2) 21.03.2020 21.03.2020
IZVAJANJE NADZORA PRI UVOZU ZAŠČITNE OPREME TER MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA OPROSTITEV PLAČILA UVOZNIH DAJATEV 20.03.2020 21.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 11.03.2020 12.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 10.03.2020 11.03.2020
OPRAVLJANJE DELA NA DOMU in ODREJANJE DRUGEGA DELA – Pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela 05.03.2020 06.03.2020
STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO SPREMEMB DIREKTIVE 2013/34/EU 27.02.2020 02.03.2020
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2020 26.02.2020 26.02.2020
BREZPOSELNA OSEBA IN UVELJAVLJANJE DENARNEGA NADOMESTILA ZA DELAVCE NAD 57 LET STAROSTI DO UPOKOJITVE 25.02.2020 27.02.2020
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO INVALIDNINE 25.02.2020 04.03.2020
DODATNO POJASNILO GLEDE NOVE DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE – Dodatki in nadomestilo plače 07.02.2020 11.02.2020
DELOVNI ČAS KRAJŠI OD POLNEGA – Različne zavarovalne podlage, obvezna vključitev v obvezno zavarovanje 23.01.2020 24.02.2020
DRUŽBE BREZ ZAPOSLENIH – Različna vprašanja 23.01.2020 25.02.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 3. dopolnjena izdaja) 17.01.2020 13.03.2020
NEPREMIČNINE IN DAVKI - Brošura o obdavčitvi nepremičnin (podrobnejši opis, 4. izdaja) 16.01.2020 29.01.2020
ČEZMORSKE DRŽAVE IN OZEMLJA – ZAČETEK UPORABE SISTEMA REX 10.01.2020 26.02.2020
SPREMEMBE NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA OD 01.01.2020 NAPREJ 23.12.2019 14.01.2020
NADURNO DELO – Vštevanje v pokojninsko osnovo in pokojninska doba 09.12.2019 11.12.2019
POENOSTAVLJENA PRISILNA PORAVNAVA TER VEČJA AKTIVNOST UPNIKOV IN SODIŠČA 02.12.2019 04.12.2019
UPORABA DELOVNEGA PRAVA V PRIMERU POSLANSKEGA MANDATA 21.11.2019 10.12.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (podrobnejši opis, 3. izdaja) 12.11.2019 13.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 12.11.2019 14.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DEDIŠČINE IN DARILA (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 12.11.2019 15.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM OD PREMOŽENJA (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 5. dopolnjena izdaja) 12.11.2019 15.01.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 554