aktualno arhiv vse     Število vpisov: 498
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRIJAVA NEPRAVILNOSTI INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM –Obveščanje prijaviteljev in javni interes 27.11.2018 30.11.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI 20.11.2018 27.11.2018
POSLOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ PREKO SPLETNE PLATFORME AMAZON EUROPE 14.11.2018 23.11.2018
OMEJITEV NADURNEGA DELA IN NEIZPLAČILA PLAČ IN PRISPEVKOV 09.11.2018 22.11.2018
ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE 26.10.2018 19.11.2018
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI – Uporaba aplikacije eIzvršbe (pogosta vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 06.09.2018 11.09.2018
DAVEK NA MOTORNA VOZILA IN UVEDBA NOVEGA PRESKUSNEGA POSTOPKA EMISIJ MOTORNIH VOZIL 31.08.2018 05.09.2018
PODATKI O ZAPOSLENIH IN PREJETIH JAVNOFINANČNIH SREDSTVIH V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH 22.08.2018 28.08.2018
POSREDOVANJE INFORMACIJ UPNIKU O DOLŽNIKU – Posredovanje podatkov o TRR, zavarovanju, premoženju 20.08.2018 23.08.2018
DEFINICIJA POTROŠNIKA IN PRAVICA DO VRAČILA BLAGA PRI SPLETNI PRODAJI 17.08.2018 24.08.2018
NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV 13.08.2018 04.09.2018
SODNA IN DAVČNA IZVRŠBA – Zneski, do katerih je moč seči 10.08.2018 22.08.2018
NADOMESTILO PLAČE ZA ČAS ODSOTNOSTI PRI NAPOTENEM DELAVCU 09.07.2018 03.10.2018
PRIZNAVANJE DELOVNIH UR NA SLUŽBENI POTI/PRI NAPOTITVI NA DELO V TUJINO 02.07.2018 02.10.2018
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 26.06.2018 28.06.2018
POROČANJE V INTRASTAT – Statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (podrobnejši opis, 2. izdaja) 22.06.2018 04.07.2018
OBDAVČITEV Z DAVKOM OD PREMOŽENJA (pogosta vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 18.06.2018 22.06.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 4. izdaja) 15.06.2018 15.06.2018
ROKI ZA ODLOČANJE V SODNIH POSTOPKIH 15.06.2018 20.06.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 15.06.2018 19.06.2018
POSTAVKE NA PISNEM OBRAČUNU PLAČE 12.06.2018 21.06.2018
ROKI ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH 11.06.2018 20.06.2018
POŽARNA TAKSA (vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 06.06.2018 06.06.2018
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – Dedni redi in davčne oprostitve (podrobnejši opis, 2. izdaja) 06.06.2018 08.06.2018
UREDITEV ZAVAROVANJA VAJENCEV ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI PO ZPIZ-2 24.05.2018 29.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 498