aktualno arhiv vse     Število vpisov: 525
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SISTEM REGISTRIRANIH IZVOZNIKOV (sistem REX) IN ZAHTEVEK ZA POVRAČILO ZNESKA UVOZNE DAJATVE 01.08.2019 01.08.2019
UGOTAVLJANJE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE PRI NORMIRANCIH V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE 31.07.2019 16.08.2019
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V UPRAVNIH ZADEVAH 25.07.2019 19.08.2019
DOLOČANJE IMENA FIRME IN POIMENOVANJA LETOVIŠČA – Pravila o firmi in javna raba slovenščine 24.07.2019 26.07.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 5. izdaja) 10.07.2019 18.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – Pravica, pripadajoče dajatve in kontrola FURS 27.06.2019 15.07.2019
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZADRŽANOSTI OD DELA ZARADI NEGE OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 26.06.2019 27.06.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ (podrobnejši opis, 3. izdaja) 18.06.2019 20.06.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Uveljavljanje pravic, oprostitev plačila in posledice neplačila 13.06.2019 11.07.2019
DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST – Pogoji za pridobitev in obdobje upravičenosti 11.06.2019 18.06.2019
OBVEZNA NAVEDBA ZNESKA PLAČE V OGLASIH ZA DELO 03.06.2019 14.06.2019
IZRAČUN POKOJNINE – Pokojninska osnova in odmerni odstotek 03.06.2019 12.07.2019
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST 23.05.2019 30.05.2019
PLAČILO POSEBNEGA DAVKA NA DOLOČENE PREJEMKE OD IZPLAČIL ČLANOM POSVETOVALNEGA ODBORA 17.05.2019 12.06.2019
VŠTEVANJE NADURNEGA DELA V POKOJNINSKO OSNOVO 13.05.2019 17.05.2019
STATUS UPOKOJENCA IN NOSEČNICE TER AKTIVNI STATUS ZA PSV 13.05.2019 20.05.2019
DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA ZA LETNI DOPUST PO NOVELI ZDoh-2U IN NOVELI ZPIZ-2F 06.05.2019 06.05.2019
PRENOS LASTNIŠTVA V DRUŽINSKIH PODJETJIH – Dohodnina ter davek na dediščine in darila 25.04.2019 26.04.2019
OSNOVA ZA PRISPEVKE IN POVRAČILA STROŠKOV PRI NAPOTENIH DELAVCIH 19.04.2019 13.05.2019
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2019 15.04.2019 15.04.2019
OMEJEVANJE IN ZAKONITO IZVAJANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV 15.04.2019 18.04.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 11.04.2019 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 11.04.2019 12.04.2019
DOPUSTNOST IZVRŠBE NA NEPREMIČNINO – Nepremičnina na kateri ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče 08.04.2019 17.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 525