aktualno arhiv vse     Število vpisov: 535
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
CIVILNA IZVRŠBA – Pravila in omejitve – Delo v splošno korist in nadomestni zapor 10.10.2019 15.10.2019
NADZOR PO ZAKONU O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (podrobnejši opis) 02.10.2019 02.10.2019
OMEJITEV NAJVEČJEGA ŠTEVILA DELOVNIH UR NA 7 ZAPOREDNIH DNI 26.09.2019 30.09.2019
DELOVANJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB V POVEZAVI Z DELOM NA ČRNO 19.09.2019 23.09.2019
VAROVANJE DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI BLIŽINSKEMU DELU – Zagotovitev posebnega korekcijskega pripomočka s strani delodajalca 16.09.2019 03.10.2019
PLAČILNA LISTA – Postavke na obračunu, kazni za neizročitev, nepredlaganje REK obrazcev, obveščanje, izvršilni naslov 12.09.2019 13.09.2019
KRATKOROČNO ODDAJANJE STANOVANJ V NAJEM – Skladnost oddajanja s stanovanjsko zakonodajo 12.09.2019 04.10.2019
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – Dedni redi in davčne oprostitve (podrobnejši opis, 3. izdaja) 04.09.2019 05.09.2019
ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST 26.08.2019 29.08.2019
UGOTAVLJANJE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE PRI NORMIRANCIH V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE 22.08.2019 28.08.2019
SISTEM REGISTRIRANIH IZVOZNIKOV (sistem REX) IN ZAHTEVEK ZA POVRAČILO ZNESKA UVOZNE DAJATVE 01.08.2019 01.08.2019
UGOTAVLJANJE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE PRI NORMIRANCIH V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE 31.07.2019 16.08.2019
PRAVICA DO IZPLAČILA 20% STAROSTNE ALI PREDČASNE POKOJNINE 31.07.2019 22.08.2019
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V UPRAVNIH ZADEVAH 25.07.2019 19.08.2019
DOLOČANJE IMENA FIRME IN POIMENOVANJA LETOVIŠČA – Pravila o firmi in javna raba slovenščine 24.07.2019 26.07.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 5. izdaja) 10.07.2019 18.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – Pravica, pripadajoče dajatve in kontrola FURS 27.06.2019 15.07.2019
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZADRŽANOSTI OD DELA ZARADI NEGE OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA 26.06.2019 27.06.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ (podrobnejši opis, 3. izdaja) 18.06.2019 20.06.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Uveljavljanje pravic, oprostitev plačila in posledice neplačila 13.06.2019 11.07.2019
DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST – Pogoji za pridobitev in obdobje upravičenosti 11.06.2019 18.06.2019
OBVEZNA NAVEDBA ZNESKA PLAČE V OGLASIH ZA DELO 03.06.2019 14.06.2019
IZRAČUN POKOJNINE – Pokojninska osnova in odmerni odstotek 03.06.2019 12.07.2019
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST 23.05.2019 30.05.2019
PLAČILO POSEBNEGA DAVKA NA DOLOČENE PREJEMKE OD IZPLAČIL ČLANOM POSVETOVALNEGA ODBORA 17.05.2019 12.06.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 535