aktualno arhiv vse     Število vpisov: 540
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POENOSTAVLJENA PRISILNA PORAVNAVA TER VEČJA AKTIVNOST UPNIKOV IN SODIŠČA 02.12.2019 04.12.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (podrobnejši opis, 3. izdaja) 12.11.2019 13.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 12.11.2019 14.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DEDIŠČINE IN DARILA (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 12.11.2019 15.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM OD PREMOŽENJA (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 5. izdaja) 12.11.2019 19.11.2019
BREZPOSELNA OSEBA PO ZUTD IN PREJEMANJE NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST – Lastniki, direktorji in prokuristi 06.11.2019 14.11.2019
UVELJAVITEV DELA NA DOMU 24.10.2019 07.11.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCI KOT IZVRŠILNA LISTINA 17.10.2019 24.10.2019
CIVILNA IZVRŠBA – Pravila in omejitve – Delo v splošno korist in nadomestni zapor 10.10.2019 15.10.2019
PLAČANA ODSOTNOST ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN – Neodložljiv opravek – Spremstvo prvošolca v šolo 03.10.2019 23.10.2019
NADZOR PO ZAKONU O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (podrobnejši opis) 02.10.2019 02.10.2019
OMEJITEV NAJVEČJEGA ŠTEVILA DELOVNIH UR NA 7 ZAPOREDNIH DNI 26.09.2019 30.09.2019
DELOVANJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB V POVEZAVI Z DELOM NA ČRNO 19.09.2019 23.09.2019
VAROVANJE DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI BLIŽINSKEMU DELU – Zagotovitev posebnega korekcijskega pripomočka s strani delodajalca 16.09.2019 03.10.2019
PLAČILNA LISTA – Postavke na obračunu, kazni za neizročitev, nepredlaganje REK obrazcev, obveščanje, izvršilni naslov 12.09.2019 13.09.2019
KRATKOROČNO ODDAJANJE STANOVANJ V NAJEM – Skladnost oddajanja s stanovanjsko zakonodajo 12.09.2019 04.10.2019
DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA – Dedni redi in davčne oprostitve (podrobnejši opis, 3. izdaja) 04.09.2019 05.09.2019
ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST 26.08.2019 29.08.2019
UGOTAVLJANJE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE PRI NORMIRANCIH V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE 22.08.2019 28.08.2019
SISTEM REGISTRIRANIH IZVOZNIKOV (sistem REX) IN ZAHTEVEK ZA POVRAČILO ZNESKA UVOZNE DAJATVE 01.08.2019 01.08.2019
UGOTAVLJANJE ZADOSTNIH SREDSTEV ZA PREŽIVLJANJE PRI NORMIRANCIH V POSTOPKU IZDAJE DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE 31.07.2019 16.08.2019
PRAVICA DO IZPLAČILA 20% STAROSTNE ALI PREDČASNE POKOJNINE 31.07.2019 22.08.2019
PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC V UPRAVNIH ZADEVAH 25.07.2019 19.08.2019
DOLOČANJE IMENA FIRME IN POIMENOVANJA LETOVIŠČA – Pravila o firmi in javna raba slovenščine 24.07.2019 26.07.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 5. izdaja) 10.07.2019 18.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 540