Novosti

Sodbe sodišč / Davčni postopek / 27.10.2017
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (I U 1359/2016)
Sodbe sodišč / Davčni postopek / 08.08.2017
FINANČNA PREISKAVA IN ZAVRNITEV VPOGLEDA V SPIS (I U 1608/2016)