aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled pravnega posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (X Ips 26/2018) 02.12.2020 04.03.2021
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (X Ips 218/2017) 16.09.2020 23.11.2020
NAPOVED DOHODKA NA TEMELJU SAMOPRIJAVE VLOŽENE PO PREJETEM INFORMATIVNEM IZRAČUNU – Upoštevanje načela materialne resnice – Priznavanje stroškov v zvezi z delom in olajšav za VDČ (X Ips 27/2020) 01.07.2020 15.09.2020
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnine kot dohodek oproščen plačila dohodnine (X Ips 20/2018) 20.05.2020 22.07.2020
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA – Pogodba o izročitvi in razdelitvi premoženja in odložni pogoj – Soglasje pristojnega organa (X Ips 41/2019) 20.05.2020 20.08.2020
PRIDOBITEV PROMOCIJSKEGA LISTIČA KOT DOBITKA V NAGRADNI IGRI – Drugi dohodek po ZDoh-2 – Dan na razpolago kot trenutek prejema dohodka (X Ips 189/2017) 27.02.2019 31.05.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
ODŠKODNINA ZA ŠKODO ZARADI NEZAKONITE RAZREŠITVE – Odvod davkov in prispevkov (VIII Ips 309/2017) 22.01.2019 11.04.2019
IZPLAČILO DRUGEGA DELA REGRESA ZA LETNI DOPUST KOT DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA (X Ips 335/2016) 19.01.2019 28.05.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (X Ips 23/2018) 16.01.2019 31.01.2019
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička (X Ips 283/2016) 16.01.2019 22.02.2019
ODSTOP IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA – Izplačilo odkupne vrednosti in dohodnina (X Ips 225/2016) 17.10.2018 04.02.2019
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Vložitev napovedi in priznanje pripadajočih olajšav in znižanj davčne osnove (X Ips 199/2016) 13.09.2017 19.09.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
PRENOS OPCIJSKIH POGODB NA DRUŽBO V TUJINI – Navidezni pravni posel in dodatna odmera dohodnine in PSV za dohodek iz zaposlitve (X Ips 96/2017) 30.08.2017 21.11.2019
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
NAVIDEZNOST PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Izguba pri poslu in davčna osnova za davek od dobička iz kapitala (X Ips 347/2015) 14.06.2017 17.01.2019
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OB ODSVOJITVI STANOVANJA – Pogoj posedovanja nepremičnine in dejanskega bivanja (X Ips 283/2015) 23.05.2017 16.06.2017
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK V DAVČNEM POSTOPKU – Začetek tega roka zastaranja pri odmeri dohodnine (X Ips 189/2015) 07.12.2016 27.09.2018
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
ABSOLUTNA NAVIDEZNOST (FIKTIVNOST) POGODBE – Opcijska pogodba (X Ips 78/2014) 29.06.2016 16.01.2019
OPROSTITEV PLAČILA OBROKA KUPNINE ZA NAKUP STANOVANJA – Dohodek v naravi ali denarju – Odpis terjatve in prejem dohodka (X Ips 153/2014) 07.04.2016 14.09.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162