aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Vložitev napovedi in priznanje pripadajočih olajšav in znižanj davčne osnove (X Ips 199/2016) 13.09.2017 19.09.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OB ODSVOJITVI STANOVANJA – Pogoj posedovanja nepremičnine in dejanskega bivanja (X Ips 283/2015) 23.05.2017 16.06.2017
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK V DAVČNEM POSTOPKU – Začetek tega roka zastaranja pri odmeri dohodnine (X Ips 189/2015) 07.12.2016 27.09.2018
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA OBROKA KUPNINE ZA NAKUP STANOVANJA – Dohodek v naravi ali denarju – Odpis terjatve in prejem dohodka (X Ips 153/2014) 07.04.2016 14.09.2016
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Pogoji za zavrnitev izvedbe dokazov (X Ips 233/2014) 03.03.2016 11.07.2016
BREZPLAČNO OPRAVLJENE GRADBENE STORITVE NA SOLASTNIŠKI NEPREMIČNINI – Prejemnik dohodka v naravi (X Ips 287/2014) 15.07.2015 29.06.2016
DELNA UPOKOJITEV IN PREJETA ODPRAVNINA – (Ne)vštevanje sorazmernega dela odpravnine v davčno osnovo (X Ips 257/2014) 02.07.2015 03.11.2015
OLAJŠAVA ZA ZAKONCA KOT VDČ – Izenačitev pogojev za uveljavljanje olajšave za VDČ-zakonec z VDČ-otrok (X Ips 21/2014) 18.06.2015 17.11.2015
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA FIZIČNE OSEBE – Rezidentstvo po ZDoh-2 in KIDO (X Ips 124/2015) 11.06.2015 18.08.2015
DOHODEK REZIDENTA IZ OPRAVLJANJA POKLICA SAMOSTOJNEGA ODVETNIKA V FRANCIJI (X Ips 82/2014) 11.06.2015 18.11.2015
VREDNOST NEPREMIČNINE OB PRIDOBITVI PO DEDOVANJU – Odsvojitev nepremičnine v kratkem času po dedovanju in po bistveno višji vrednosti (X Ips 44/2014) 13.05.2015 28.08.2015
DOBIČEK IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE – Čas pridobitve kapitala pri sodni poravnavi (X Ips 172/2014) 16.04.2015 30.07.2015
DODATNA ODMERA DAVKOV – Neverodostojne listine – Gotovinska izplačila zaposlenim (X Ips 240/2013) 20.03.2015 14.04.2016
IZPLAČILO DOBIČKA TIHEMU DRUŽBENIKU – Definicija dividend po 90. členu ZDoh-2 (X Ips 81/2014) 05.02.2015 15.05.2015
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik (X Ips 10/2013) 05.02.2015 21.05.2015
DAVČNA ZLORABA S PRESTOPOM MEJE LEGITIMNE TRANSAKCIJE – Dobiček od odsvojitve IFI kot drug dohodek po ZDoh-2 (X Ips 301/2013) 19.12.2014 16.03.2017
REZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE, KI DALJ ČASA ŽIVI IN DELA V TUJINI – Določanje davčne osnove za dohodke z virom v tujini in zakonska obveznost napovedi (X Ips 292/2013, X Ips 293/2013, X Ips 294/2013 in X Ips 295/2013) 13.11.2014 19.03.2015
STROŠKI SPECIALIZACIJE KOT BONITETA – Prevzem dolga iz naslova stroškov specializacije (X Ips 219/2013) 18.09.2014 11.07.2017
PLAČILO PREMIJE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA KOT BONITETA – Obračun dohodnine in PSV (X Ips 100/2013) 11.09.2014 08.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147