aktualno arhiv vse     Število vpisov: 157
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRIDOBITEV PROMOCIJSKEGA LISTIČA KOT DOBITKA V NAGRADNI IGRI – Drugi dohodek po ZDoh-2 – Dan na razpolago kot trenutek prejema dohodka (X Ips 189/2017) 27.02.2019 31.05.2019
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 119/2016) 30.01.2019 10.04.2019
ODŠKODNINA ZA ŠKODO ZARADI NEZAKONITE RAZREŠITVE – Odvod davkov in prispevkov (VIII Ips 309/2017) 22.01.2019 11.04.2019
IZPLAČILO DRUGEGA DELA REGRESA ZA LETNI DOPUST KOT DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA (X Ips 335/2016) 19.01.2019 28.05.2019
DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA – Vrednost kapitala ob pridobitvi in odsvojitvi – Naknadna vplačila (X Ips 23/2018) 16.01.2019 31.01.2019
DAVČNO IZOGIBANJE PRI PRODAJI POSLOVNIH DELEŽEV – Prikrito izplačilo dobička (X Ips 283/2016) 16.01.2019 22.02.2019
ODSTOP IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA – Izplačilo odkupne vrednosti in dohodnina (X Ips 225/2016) 17.10.2018 04.02.2019
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (X Ips 184/2017) 14.02.2018 08.05.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Vložitev napovedi in priznanje pripadajočih olajšav in znižanj davčne osnove (X Ips 199/2016) 13.09.2017 19.09.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
PRENOS OPCIJSKIH POGODB NA DRUŽBO V TUJINI – Navidezni pravni posel in dodatna odmera dohodnine in PSV za dohodek iz zaposlitve (X Ips 96/2017) 30.08.2017 21.11.2019
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
NAVIDEZNOST PRODAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Izguba pri poslu in davčna osnova za davek od dobička iz kapitala (X Ips 347/2015) 14.06.2017 17.01.2019
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OB ODSVOJITVI STANOVANJA – Pogoj posedovanja nepremičnine in dejanskega bivanja (X Ips 283/2015) 23.05.2017 16.06.2017
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
RELATIVNI IN ABSOLUTNI ZASTARALNI ROK V DAVČNEM POSTOPKU – Začetek tega roka zastaranja pri odmeri dohodnine (X Ips 189/2015) 07.12.2016 27.09.2018
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
ABSOLUTNA NAVIDEZNOST (FIKTIVNOST) POGODBE – Opcijska pogodba (X Ips 78/2014) 29.06.2016 16.01.2019
OPROSTITEV PLAČILA OBROKA KUPNINE ZA NAKUP STANOVANJA – Dohodek v naravi ali denarju – Odpis terjatve in prejem dohodka (X Ips 153/2014) 07.04.2016 14.09.2016
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Pogoji za zavrnitev izvedbe dokazov (X Ips 233/2014) 03.03.2016 11.07.2016
BREZPLAČNO OPRAVLJENE GRADBENE STORITVE NA SOLASTNIŠKI NEPREMIČNINI – Prejemnik dohodka v naravi (X Ips 287/2014) 15.07.2015 29.06.2016
DELNA UPOKOJITEV IN PREJETA ODPRAVNINA – (Ne)vštevanje sorazmernega dela odpravnine v davčno osnovo (X Ips 257/2014) 02.07.2015 03.11.2015
OLAJŠAVA ZA ZAKONCA KOT VDČ – Izenačitev pogojev za uveljavljanje olajšave za VDČ-zakonec z VDČ-otrok (X Ips 21/2014) 18.06.2015 17.11.2015
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA FIZIČNE OSEBE – Rezidentstvo po ZDoh-2 in KIDO (X Ips 124/2015) 11.06.2015 18.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 157