Novosti

Najbolj obiskano

Mnenja FURS-MF / Dohodnina - 04.12.2018
BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU
Mnenja FURS-MF / Ostalo - 19.11.2018
ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE
Mnenja FURS-MF / Ostalo - 28.11.2018
PROBLEMATIKA PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST
Mnenja FURS-MF / DDV - 27.11.2018
IZDAJANJE RAČUNOV ZA ZDRAVSTVENE STORITVE
Mnenja FURS-MF / Ostalo - 27.11.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI
Mnenja FURS-MF / Dohodnina - 20.11.2018
SKLADNOST DOHODNINSKE LESTVICE Z USTAVO RS