aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2487
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA PROMET NEPREMIČNIN (podrobnejši opis, 3. izdaja) 12.11.2019 13.11.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 12.11.2019 14.11.2019
OSNOVNA KMETIJSKA IN OSNOVNA GOZDARSKA DEJAVNOST Z VIDIKA IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA PAVŠALNEGA NADOMESTILA (podrobnejši opis, 6. izdaja) 08.11.2019 12.11.2019
BREZPOSELNA OSEBA PO ZUTD IN PREJEMANJE NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST – Lastniki, direktorji in prokuristi 06.11.2019 14.11.2019
UVELJAVITEV DELA NA DOMU 24.10.2019 07.11.2019
POSLOVANJE Z NEPLAČUJOČIMI GOSPODARSKIMI SUBJEKTI IN ODGOVORNOST GOSPODARSKIH SUBJEKTOV ZA PLAČILO UTAJENIH DAVČNIH OBVEZNOSTI (podrobnejši opis, 1. izdaja) 17.10.2019 18.10.2019
PLAČEVANJE PRISPEVKOV IN REK OBRAZCI KOT IZVRŠILNA LISTINA 17.10.2019 24.10.2019
KRŠITVE, NADZOR IN IZREČENE GLOBE PRI DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV 17.10.2019 29.10.2019
UPORABA NIŽJE STOPNJE DDV PRI STORITVAH ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA CEST IN JAVNIH POVRŠIN 11.10.2019 14.10.2019
CIVILNA IZVRŠBA – Pravila in omejitve – Delo v splošno korist in nadomestni zapor 10.10.2019 15.10.2019
STOPNJE DDV (podrobnejši opis) 03.10.2019 03.10.2019
PLAČANA ODSOTNOST ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN – Neodložljiv opravek – Spremstvo prvošolca v šolo 03.10.2019 23.10.2019
NADZOR PO ZAKONU O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (podrobnejši opis) 02.10.2019 02.10.2019
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Splošno o DDPO (podrobnejši opis, 5. izdaja) 30.09.2019 01.10.2019
OMEJITEV NAJVEČJEGA ŠTEVILA DELOVNIH UR NA 7 ZAPOREDNIH DNI 26.09.2019 30.09.2019
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci (podrobnejši opis obrazcev in postopka oddaje po sistemu eDavki, 4. izdaja) 24.09.2019 25.09.2019
ODPRAVA NAPOVEDOVANJA DOSEŽENIH OBRESTI PRI BANKAH IN HRANILNICAH 23.09.2019 16.10.2019
DELOVANJE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB V POVEZAVI Z DELOM NA ČRNO 19.09.2019 23.09.2019
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 17.09.2019 17.09.2019
VAROVANJE DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI BLIŽINSKEMU DELU – Zagotovitev posebnega korekcijskega pripomočka s strani delodajalca 16.09.2019 03.10.2019
PLAČILNA LISTA – Postavke na obračunu, kazni za neizročitev, nepredlaganje REK obrazcev, obveščanje, izvršilni naslov 12.09.2019 13.09.2019
KRATKOROČNO ODDAJANJE STANOVANJ V NAJEM – Skladnost oddajanja s stanovanjsko zakonodajo 12.09.2019 04.10.2019
POSEBNA UREDITEV za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci (Mini VEM, M1SS, MOSS) (podrobnejši opis) 06.09.2019 09.09.2019
IZVIRNIKI OZ. KOPIJE DOKUMENTOV V DAVČNEM POSTOPKU 05.09.2019 10.09.2019
NEOBVEZNO TISKANJE RAČUNA 05.09.2019 12.09.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2487