aktualno arhiv vse     Število vpisov: 655
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UVRSTITEV KALIBRATORJEV V KOMBINIRANO NOMENKLATURO – Uporaba nižje ali splošne stopnje DDV (I U 932/2016-22) 21.11.2017 15.03.2018
TRANSAKCIJA, POVEZANA Z GOLJUFIJO IZDAJATELJA RAČUNA – Nedobrovernost prejemnika računa ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Subjektivni element (I U 79/2016-36) 21.11.2017 21.05.2018
ODVZEM IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE DDV – Uporaba identifikacijske številke za namene DDV za goljufive namene (I U 1056/2017-10) 14.11.2017 15.01.2018
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Neustrezni računi (I U 1516/2016-11) 24.10.2017 09.01.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE – Izjava skladno z določilom 45. člena ZDDV-1 ni predložena (I U 1676/2016-13) 03.10.2017 31.01.2018
NEPRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Dobava tovornega vozila – Sodelovanje pri poslu, ki predstavlja neupravičeno pridobitev davčne ugodnosti (I U 52/2016-10) 03.10.2017 22.05.2018
NAKUP NEPREMIČNIN TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Namen uporabe nepremičnine (I U 96/2016-11) 13.09.2017 23.01.2018
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA – Manjkajoč podatek o obsegu in vrsti gradbene storitve – Povezane osebe (I U 979/2016-10) 05.09.2017 16.05.2018
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU STEČAJNEGA POSTOPKA – Prijava terjatev (I U 1381/2016-10) 29.08.2017 07.11.2017
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA SKLADNO Z DOLOČILI ZDDV-1 – Podatki, potrebni za identifikacijo vrste in obsega opravljene storitve (I U 334/2016-8) 29.08.2017 03.01.2018
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nabava stroja (I U 186/2016-11) 22.08.2017 09.11.2017
ODBITNI DELEŽ IN PRAVICA DO ODBITKA DDV – Gradnja nepremičnine in oddajanje nepremičnine v najem (I U 1086/2016-7) 04.07.2017 29.08.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Sodelovanje s spornimi podizvajalci – Neverodostojne poslovne listine (I U 192/2016-10) 19.06.2017 18.10.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Pridobitev kmetijskih zemljišč za gradnjo logističnega centra (I U 1033/2015) 07.06.2017 26.05.2017
VRAČILO DDV ZAVEZANCU S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Prefakturiranje stroškov cestnin in goriva ter verodostojno izkazan poslovni dogodek (I U 1490/2016-9) 06.06.2017 28.08.2017
LISTINE, KI NE IZKAZUJEJO, DA BI BILE STORITVE, KI SO ZARAČUNANE, ZARES OPRAVLJENE – Pravica do odbitka DDV (I U 1213/2016) 23.05.2017 19.06.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV (I U 1817/2016) 23.05.2017 22.06.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI NEPREMIČNIN – Uporaba nepremičnine za namene obdavčljive dejavnosti (I U 1185/2016) 09.05.2017 21.06.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev (I U 1416/2016-11) 09.05.2017 07.09.2017
IZDANI DOBROPISI ZA FINANČNI POPUST TER POPRAVEK DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV (I U 1126/2016-11) 09.05.2017 18.09.2017
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA – Pravica do odbitka DDV, v kolikor davčni zavezanec ne razpolaga z ustreznimi računi (I U 1503/2016-8) 09.05.2017 13.12.2017
POMANJKLJIVI RAČUNI TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV (I U 247/2016-9) 19.04.2017 06.09.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV PO RAČUNIH ZA ODPADNE SUROVINE – Davčna utaja, katere namen je pridobitev davčnih ugodnosti (I U 831/2016-12) 18.04.2017 01.02.2018
DOLŽNA SKRBNOST, KI SE ZAHTEVA OD POSLOVNIH SUBJEKTOV – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 799/2016-13) 04.04.2017 04.09.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – (Ne)resničnost dobave rabljenih vozil ter dodatna odmera DDV (I U 1052/2016) 23.03.2017 25.04.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 655