aktualno arhiv vse     Število vpisov: 755
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Finančni leasing nepremičnin – Odstop od pogodbe o leasingu (I U 2555/2017-11) 08.09.2020 26.01.2021
IZVAJANJE STORITEV GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV (I U 2495/2017-12) 01.09.2020 29.10.2020
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Navidezna pridobitev vozil iz drugih držav članic EU (I U 2627/2017-12) 01.09.2020 16.03.2021
RAČUN ZA OPRAVLJENE STORITVE – SESTAVINE RAČUNA – Povezane osebe (I U 338/2018-12) 26.08.2020 12.04.2021
UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Pomanjkljivi računi – Predložitev specifikacije in delovnih nalogov (I U 1885/2018-13) 25.08.2020 23.02.2021
NAKUP IN PRODAJA OSEBNIH AVTOMOBILOV – Navidezni pravni posli – Povezane osebe (I U 2857/2017-9) 21.07.2020 24.11.2020
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Obdavčljiva dejavnost – Dobljena subvencija (I U 731/2018-13) 14.07.2020 27.01.2021
NAVIDEZNI PRAVNI POSLI – ODDAJA PLOVILA V NAJEM – Priznanje davčno priznanih odhodkov in pravica do odbitka vstopnega DDV (I U 846/2017-10) 23.06.2020 23.11.2020
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Utaja DDV (I U 810/2019-12) 19.06.2020 28.01.2021
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV SKLADNO S 46. ČLENOM ZDDV-1 – Dokazovanje, da je blago fizično zapustilo ozemlje Slovenije (I U 1813/2019-12) 16.06.2020 19.10.2020
PREHOD IZ SPLOŠNE V POSEBNO SHEMO OBDAVČITVE Z DDV – Zloraba sistema DDV – Subjektivni element (I U 1519/2019-11) 09.06.2020 08.04.2021
SODELOVANJE PRI TRANSAKCIJAH, KI SO DEL UTAJE DDV – Preprodaja avtomobilov – Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce – Nepravilno številčeni in sestavljeni računi (I U 869/2019-11) 02.06.2020 05.10.2020
NEPOPOLNI RAČUNI, PRI KATERIH NI MOGOČE UGOTOVITI VRSTE IN OBSEGA OPRAVLJENIH DOBAV OZ. STORITEV – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 1583/2019-11) 02.06.2020 22.02.2021
UVELJAVLJANJE VSTOPNEGA DDV NA PODLAGI NEVERODOSTOJNIH LISTIN – Fiktivne dobave – Missing trader družbe (I U 1231/2019-9) 26.05.2020 25.03.2021
ODDAJANJE PLOVILA V NAJEM – Uveljavljanje pravice do odbitka DDV – Opravljanje dejavnosti oddajanja v najem (I U 734/2019-11) 20.05.2020 01.04.2021
PRENOS PODJETJA – Nadaljevanje z dejavnostjo prevzete družbe – Izpolnjevanje pogojev za davčno nevtralen prenos (I U 809/2019-9) 19.05.2020 08.09.2020
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV IN ODMERA RAZLIKE DDPO – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje pravnega posla ( I U 1773/2018-11 ) 12.05.2020 14.08.2020
PREVOZNA LISTINA CMR, KI NE VSEBUJE VERODOSTOJNIH PODATKOV O DOBAVI BLAGA – Pogoji za oprostitev plačila DDV (I U 454/2019-9) 12.05.2020 07.10.2020
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Nepravilno sestavljene oz. pomanjkljive prevozne listine - CMR (I U 1135/2019-10) 05.05.2020 03.09.2020
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE – Dobropis – Odbitek DDV (I U 331/2019-9) 05.05.2020 19.02.2021
PREKINITEV POGODBE O FINANČNEM LEASINGU IN VRNITEV PREDMETA LEASINGA (I U 2393/2017-13) 05.05.2020 23.03.2021
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Podatki o katastrskem dohodku (I U 2012/2018-10) 05.03.2020 26.08.2020
ZAVRNITEV PRAVICE DO OPROSTITVE DDV ZA DOBAVO ZNOTRAJ UNIJE – Neverodostojne listine in zloraba sistema DDV (I U 282/2019-9) 25.02.2020 28.07.2020
ZAVRNITEV OPROSTITVE PLAČILA DDV PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Neobičajna poslovna praksa – Goljufija sistema DDV (I U 79/2018-13) 25.02.2020 25.08.2020
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Nepriznanje popravka obračunanega DDV zaradi obstoja nevarnosti izgube davčnih prihodkov (I U 330/2019-9) 18.02.2020 15.07.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 755