aktualno arhiv vse     Število vpisov: 865
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2019 (podrobnejši opis, 2. izdaja) 09.04.2020 20.04.2020
DOHODKI IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 18.03.2020 19.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 11.03.2020 12.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 10.03.2020 11.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 4. izdaja) 02.03.2020 03.03.2020
OPREDELITEV DOHODKOV, DOSEŽENIH V TUJINI OZIROMA Z VIROM V TUJINI, ZA POTREBE OBDAVČENJA V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 3. izdaja) 27.02.2020 27.02.2020
UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VDČ – Zakonski oz. izvenzakonski partner kot VDČ 25.02.2020 06.03.2020
ROK ZA PRIGLASITEV NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE IN PRAVICA DO INFORMIRANJA 25.02.2020 09.03.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Dividende – Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (podrobnejši opis) 11.02.2020 17.02.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis) 30.01.2020 07.02.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 29.01.2020 30.01.2020
OBDAVČITEV DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 29.01.2020 31.01.2020
OMEJEVANJE UVELJAVLJANJA DAVČNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 23.01.2020 27.01.2020
DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 20.01.2020 21.01.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 3. dopolnjena izdaja) 17.01.2020 13.03.2020
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2020, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTIRATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 15.01.2020 29.05.2020
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2020 07.01.2020 14.01.2020
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA SPREMENJEN Pravilnik REK-i 06.01.2020 09.01.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Del plače za poslovno uspešnost (podrobnejši opis, 1. izdaja) 06.01.2020 08.01.2020
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2019 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 17.12.2019 04.02.2020
UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV PREVOZA – PRIHOD NA DELO IN ODHOD Z DELA 12.12.2019 10.01.2020
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 6. izdaja) 03.12.2019 05.12.2019
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDoh-2V 29.11.2019 06.12.2019
OBDAVČITEV DOHODKOV NA PODLAGI SODNIH ODLOČB – Povprečenje 22.08.2019 30.08.2019
OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI V TUJINI IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI - Davčno rezidentstvo in predlaganje davčnih obračunov 22.08.2019 03.09.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 865