aktualno arhiv vse     Število vpisov: 866
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST (podrobnejši opis, 2. izdaja) 07.10.2020 08.10.2020
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 7. izdaja) 01.10.2020 05.10.2020
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI - Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 4. izdaja) 01.10.2020 05.10.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (podrobnejši opis, 5. izdaja) 17.09.2020 17.09.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE –- Obdavčenje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 1. izdaja) 14.09.2020 15.09.2020
OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB PRI POSLOVANJU S KRIPTOVALUTAMI 10.09.2020 28.09.2020
DMV IN BONITETA ZA UPORABO OMV V PRIVATNE NAMENE 01.09.2020 10.09.2020
DOHODKI IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 2. izdaja, julij 2020) 06.08.2020 07.08.2020
AKONTACIJA DOHODNINE OD POKOJNINE – Prejem pokojnine v Sloveniji in v tujini 03.08.2020 25.08.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 10.06.2020 11.06.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Obdavčitev obresti iz diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev po ZDoh-2 (podrobnejši opis) 09.06.2020 10.06.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic (podrobnejši opis) 08.06.2020 08.06.2020
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2019 (podrobnejši opis, 2. izdaja) 09.04.2020 20.04.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 11.03.2020 12.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 10.03.2020 11.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 4. izdaja) 02.03.2020 03.03.2020
OPREDELITEV DOHODKOV, DOSEŽENIH V TUJINI OZIROMA Z VIROM V TUJINI, ZA POTREBE OBDAVČENJA V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 3. izdaja) 27.02.2020 27.02.2020
UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VDČ – Zakonski oz. izvenzakonski partner kot VDČ 25.02.2020 06.03.2020
ROK ZA PRIGLASITEV NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE IN PRAVICA DO INFORMIRANJA 25.02.2020 09.03.2020
DOHODEK IZ KAPITALA – Dividende – Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (podrobnejši opis) 11.02.2020 17.02.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis) 30.01.2020 07.02.2020
OBDAVČITEV DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 29.01.2020 31.01.2020
OMEJEVANJE UVELJAVLJANJA DAVČNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE 23.01.2020 27.01.2020
DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 20.01.2020 21.01.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 3. dopolnjena izdaja) 17.01.2020 13.03.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 866