aktualno arhiv vse     Število vpisov: 864
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 6. izdaja) 03.12.2019 05.12.2019
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDoh-2V 29.11.2019 06.12.2019
OBDAVČITEV DOHODKOV NA PODLAGI SODNIH ODLOČB – Povprečenje 22.08.2019 30.08.2019
OPRAVLJANJE SAMOSTOJNE DEJAVNOSTI V TUJINI IN IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI V SLOVENIJI - Davčno rezidentstvo in predlaganje davčnih obračunov 22.08.2019 03.09.2019
REZIDENTSKI STATUS PO KIDO – Prelomna pravila za določanje rezidentstva in zastaralni rok za uveljavljanje ugodnosti po alokacijskih pravilih 22.08.2019 04.09.2019
OBDAVČEVANJE DOHODKOV OTROK IZ NASLOVA DRUŽINSKE POKOJNINE 22.08.2019 06.09.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Bonitete (podrobnejši opis, 3. izdaja) 13.08.2019 20.08.2019
DOHODEK IZ KAPITALA – Obresti, dividende in dobiček iz kapitala (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 12.08.2019 13.08.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 5. izdaja) 07.08.2019 08.08.2019
MEDNARODNA OBDAVČITEV POKOJNIN (podrobnejši opis, 1. izdaja) 19.07.2019 22.07.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Regres za letni dopust (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 15.07.2019 16.07.2019
UVELJAVLJANJE OLAJŠAVE ZA VDČ, KI NE PREBIVAJO NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE 15.07.2019 23.07.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 5. izdaja) 10.07.2019 18.07.2019
DRUŠTVA - Plačevanje DDPO - Nagrajevanje in povračila stroškov prostovoljcem z vidika dohodnine 27.06.2019 28.06.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – Pravica, pripadajoče dajatve in kontrola FURS 27.06.2019 15.07.2019
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Rezidentstvo po ZDoh-2, ZDDPO-2 in po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 1. izdaja) 18.06.2019 04.07.2019
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. dopolnjena izdaja) 08.05.2019 08.07.2019
DOHODNINA OD OBRESTI IN UPOŠTEVANJE STOPNJE INFLACIJE 07.05.2019 08.05.2019
DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA ZA LETNI DOPUST PO NOVELI ZDoh-2U IN NOVELI ZPIZ-2F 06.05.2019 06.05.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis, 3. izdaja) 06.05.2019 10.05.2019
PRENOS LASTNIŠTVA V DRUŽINSKIH PODJETJIH – Dohodnina ter davek na dediščine in darila 25.04.2019 26.04.2019
OSNOVA ZA PRISPEVKE IN POVRAČILA STROŠKOV PRI NAPOTENIH DELAVCIH 19.04.2019 13.05.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
DAVČNA RAZBREMENITEV LETNEGA REGRESA – Vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine 12.04.2019 24.04.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – (Ne)odvisno opravljanje zdravniškega dela 08.04.2019 10.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 864