aktualno arhiv vse     Število vpisov: 855
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
DAVČNA RAZBREMENITEV LETNEGA REGRESA – Vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine 12.04.2019 24.04.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – (Ne)odvisno opravljanje zdravniškega dela 08.04.2019 10.04.2019
DELOVNO RAZMERJE S TUJIM DELODAJALCEM V TUJINI – Davčna obravnava povračil stroškov (malica/dnevnica, prevoz) 15.03.2019 21.03.2019
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 15.03.2019 22.03.2019
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANTI – Rezidentstvo, davčna osnova in povračila stroškov – Dnevni, tedenski in mesečni migranti 12.02.2019 28.02.2019
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2018 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 30.01.2019 05.02.2019
PRIMERJAVA DOHODKOV ZAPOSLENIH V TUJINI IN ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 14.01.2019 29.01.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (pogosta vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 03.01.2019 23.01.2019
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2019 28.12.2018 11.01.2019
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2019 19.12.2018 27.12.2018
BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU 30.11.2018 04.12.2018
SKLADNOST DOHODNINSKE LESTVICE Z USTAVO RS 13.11.2018 20.11.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis, 1. izdaja) 03.10.2018 05.10.2018
OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 14.09.2018 18.09.2018
PLAČILA DIREKTORJEM IN UPORABA KIDO (I U 1588/2017-11) 10.07.2018 18.01.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 5. izdaja) 26.06.2018 29.06.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 4. izdaja) 15.06.2018 15.06.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 15.06.2018 19.06.2018
POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINO IN DAVČNA OBRAVNAVA »PER DIEM« IZPLAČIL S STRANI MEDNARODNIH ORGANIZACIJ 15.06.2018 27.09.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Rezidenti države pogodbenice (pogosta vprašanja in odgovori, 5. izdaja) 30.05.2018 30.05.2018
DOHODNINSKA OBRAVNAVA BREZPLAČNE PRIDOBITVE KRIPTOGRAFSKIH ŽETONOV V OKVIRU IZDAJE NOVIH KRIPTOGRAFSKIH ŽETONOV 25.05.2018 28.05.2018
DOHODKI IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI (vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 25.05.2018 07.06.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (podrobnejši opis, 4. izdaja) 21.05.2018 22.05.2018
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 4. izdaja) 15.05.2018 16.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 855