aktualno arhiv vse     Število vpisov: 859
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Regres za letni dopust (podrobnejši opis, 1. izdaja) 27.05.2019 28.05.2019
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o izplačilu regresa po 1. 1. 2019 (1. izdaja) 08.05.2019 09.05.2019
DOHODNINA OD OBRESTI IN UPOŠTEVANJE STOPNJE INFLACIJE 07.05.2019 08.05.2019
DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA ZA LETNI DOPUST PO NOVELI ZDoh-2U IN NOVELI ZPIZ-2F 06.05.2019 06.05.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih (podrobnejši opis, 3. izdaja) 06.05.2019 10.05.2019
PRENOS LASTNIŠTVA V DRUŽINSKIH PODJETJIH – Dohodnina ter davek na dediščine in darila 25.04.2019 26.04.2019
OSNOVA ZA PRISPEVKE IN POVRAČILA STROŠKOV PRI NAPOTENIH DELAVCIH 19.04.2019 13.05.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
DAVČNA RAZBREMENITEV LETNEGA REGRESA – Vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine 12.04.2019 24.04.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – (Ne)odvisno opravljanje zdravniškega dela 08.04.2019 10.04.2019
DELOVNO RAZMERJE S TUJIM DELODAJALCEM V TUJINI – Davčna obravnava povračil stroškov (malica/dnevnica, prevoz) 15.03.2019 21.03.2019
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 15.03.2019 22.03.2019
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANTI – Rezidentstvo, davčna osnova in povračila stroškov – Dnevni, tedenski in mesečni migranti 12.02.2019 28.02.2019
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2018 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 30.01.2019 05.02.2019
PRIMERJAVA DOHODKOV ZAPOSLENIH V TUJINI IN ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 14.01.2019 29.01.2019
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (pogosta vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 03.01.2019 23.01.2019
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2019 28.12.2018 11.01.2019
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2019 19.12.2018 27.12.2018
BONITETE, DARILO OTROKU IN POSOJILO DELOJEMALCU 30.11.2018 04.12.2018
SKLADNOST DOHODNINSKE LESTVICE Z USTAVO RS 13.11.2018 20.11.2018
OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 14.09.2018 18.09.2018
PLAČILA DIREKTORJEM IN UPORABA KIDO (I U 1588/2017-11) 10.07.2018 18.01.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 5. izdaja) 26.06.2018 29.06.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 4. izdaja) 15.06.2018 15.06.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 15.06.2018 19.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 859