aktualno arhiv vse     Število vpisov: 872
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODMERA DOHODNINE ZA LETO 2020 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 14.04.2021 15.04.2021
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST (vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 12.04.2021 13.04.2021
PRIMERI PRAVILNE IZPOLNITVE obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (OZNAKA DOHODKA 1103 IN/ALI 1111) 31.03.2021 01.04.2021
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 8. izdaja) 29.03.2021 30.03.2021
PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (podrobnejši opis, 2. izdaja) 15.03.2021 16.03.2021
MEDNARODNO OBDAVČENJE UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV (podrobnejši opis, 3. izdaja) 04.03.2021 09.03.2021
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura o dohodku iz dejavnosti (podrobnejši opis, 9. dopolnjena izdaja) 01.03.2021 04.03.2021
NAPOTENI DELAVCI – (Ne)rezidentstvo, plačilo dohodnine v Sloveniji, pridobitev potrdila A1 23.02.2021 04.03.2021
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 4. izdaja) 11.02.2021 16.02.2021
SEZNAM KIDO, KI SE UPORABLJAJO V LETU 2021, DOPOLNJEN Z ZDRUŽENIM BESEDILOM MULTILATERALNEGA INSTRUMENTA IN KONVENCIJ (MF in FURS) 11.02.2021 23.02.2021
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI - Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost – začetnike (podrobnejši opis, 5. izdaja) 05.02.2021 24.02.2021
DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 04.02.2021 10.03.2021
IZPLAČILO DODATKOV PO INTERVENTNI ZAKONODAJI IN NJIHOVA DAVČNA OBRAVNAVA 02.02.2021 08.03.2021
OPREDELITEV DOHODKOV, DOSEŽENIH V TUJINI OZIROMA Z VIROM V TUJINI, ZA POTREBE OBDAVČENJA V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 4. izdaja) 25.01.2021 26.01.2021
OBDAVČITEV DOHODKOV IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 13.01.2021 20.01.2021
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 6. dopolnjena izdaja) 04.01.2021 29.01.2021
DOHODEK IZ KAPITALA – Izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe kot prikrito izplačilo dobička (podrobnejši opis) 07.12.2020 08.12.2020
OBDAVČITEV KAPITALSKIH DOBIČKOV – Odsvojitev kmetijskih zemljišč, pridobljenih v okviru komasacij 10.11.2020 18.11.2020
OBDAVČITEV DOHODKOV OTROK IZ NASLOVA DRUŽINSKE POKOJNINE 03.11.2020 09.11.2020
RAČUN PRI PAYPAL IN PRODAJA LASTNIH PREDMETOV 03.11.2020 10.11.2020
MEDNARODNA OBDAVČITEV POKOJNIN (podrobnejši opis, 2. izdaja) 03.11.2020 11.11.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori) 27.10.2020 12.11.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu (podrobnejši opis, 5. izdaja) 17.09.2020 17.09.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Obdavčenje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah (podrobnejši opis, 1. izdaja) 14.09.2020 15.09.2020
OBDAVČITEV FIZIČNIH OSEB PRI POSLOVANJU S KRIPTOVALUTAMI 10.09.2020 28.09.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 872