Novosti

E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
Pomen temeljnih načel DDV pri preprečevanju samovoljnega postopanja davčnega organa (celotno besedilo e-knjige)
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
1. UVOD
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
2. OPREDELITEV TEMELJNIH NAČEL DDV
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
3. POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČITVI SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
4. VLOGA TEMELJNIH NAČEL DDV PRI ZAGOTOVITVI VARSTVA IN SPOŠTOVANJA PRAVIC DAVČNIH ZAVEZANCEV V POSTOPKIH DAVČNEGA NADZORA
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
5. KRITIČNA OCENA SKLADNOSTI NEKATERIH POJASNIL SLOVENSKEGA DAVČNEGA ORGANA S TEMELJNIMI NAČELI DDV
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
6. SKLEP
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
A. UVOD
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.VII. STOPNJA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 04.08.2016
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI

Najbolj obiskano

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Priročnik OPTIMIRANJE POSLOVNIH UČINKOV SKOZI DAVČNI VIDIK - 17.10.2006
Optimiranje poslovnih učinkov skozi davčni vidik (celotno besedilo e-knjige)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA - 02.09.2016
1. UVOD