Novosti

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2020 naprej (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
A. UVOD
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VI. DAVČNA OSNOVA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VII. STOPNJA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.IX. ODBITEK DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si / 14.02.2020
D. NAMESTO ZAKLJUČKA
E-DELUX knjige / Priročnik POMEN TEMELJNIH NAČEL DDV PRI PREPREČEVANJU SAMOVOLJNEGA POSTOPANJA DAVČNEGA ORGANA / 02.09.2016
Pomen temeljnih načel DDV pri preprečevanju samovoljnega postopanja davčnega organa (celotno besedilo e-knjige)

Najbolj obiskano

E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2020 naprej (celotna e-knjiga)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
2.3. TRANSFERNE CENE V PRAKSI - Vpliv davčne zakonodaje na transferne cene
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
1.5. TRANSFERNE CENE V TEORIJI - Poslovni vidik transfernih cen
E-DELUX knjige / Priročnik OPTIMIRANJE POSLOVNIH UČINKOV SKOZI DAVČNI VIDIK - 17.10.2006
Optimiranje poslovnih učinkov skozi davčni vidik (celotno besedilo e-knjige)
E-DELUX knjige / Priročnik TRANSFERNE CENE - 14.06.2012
Priročnik transferne cene 2012 (celotno besedilo e-knjige)
E-DELUX knjige / Knjiga DDVpoznavalec.si - 14.02.2020
A. UVOD