aktualno arhiv vse     Število vpisov: 227
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDARITEV ZAPOSLENEGA DELAVCA – Davčna obravnava s področja DOH, PSV, DDPO in DDV 01.03.2019 01.03.2019
PLAČILO DAJATEV PRI IZPLAČILU HONORARJA REZIDENTU SLOVENIJE ZA IZRIS LOGOTIPOV 20.02.2019 20.02.2019
ZMANJŠANJE PRIHODKOV IZ DEJAVNOSTI-NORMIRANI ZA ZNESEK TERJATVE, KI NE BO PLAČANA NA PODLAGI PRAVNOMOČNE PRISILNE PORAVNAVE 23.04.2018 23.04.2018
VIŠINA NORMIRANIH ODHODKOV PRI UGOTAVLJANJU DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV OD 1. JANUARJA 2018 NAPREJ 19.01.2018 22.01.2018
UGOTAVLJANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV V LETU 2018 – Višina prihodkov (prihodkovni limit) pri kateri mora zavezanec prenehati z upoštevanjem normiranih odhodkov 14.12.2017 15.12.2017
PRODAJA RABLJENEGA STANOVANJA IN OPREME V STANOVANJU S STRANI ZAVEZANCA FO – dohodnina in DPN 13.09.2016 15.09.2016
BONITETA ZA OMV V POSLOVNEM NAJEMU – Določanje nabavne vrednosti rabljenega OMV, pridobljenega po poslovnem najemu 01.07.2016 06.07.2016
PRIKAZ BONITETE V PLAČILNI LISTI 30.11.2015 04.12.2015
IZPLAČILO SOLIDARNOSTNE POMOČI DELAVCU OB SMRTI STARŠA DELAVCA – Obračun dohodnine in PSV 11.11.2015 13.11.2015
NEPREMIČNINA PRIDOBLJENA V PODJETJE PODJETNIKA PRED 1. JANUARJEM 2005 – Dohodninska obravnava prenosa nepremičnine iz podjetja v gospodinjstvo ob prenehanju opravljanja dejavnosti in po prenehanju dejavnosti opravljene prodaje nepremičnine 29.10.2015 16.11.2015
PLAČEVANJE OBROKOV PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE V PRIMERU PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI 13.08.2015 18.08.2015
POVRAČILO STROŠKOV PRIČI V SODNEM POSTOPKU – Dohodninska obravnava in poročanje davčnemu organu 08.07.2015 13.07.2015
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE ZA OBRESTI OD DENARNIH DEPOZITOV PRI BANKAH IN HRANILNICAH – Znesek oproščen plačila dohodnine 02.06.2015 02.06.2015
IZKAZOVANJE PRODAJE OPREDMETENEGA OSNOVNEGA SREDSTVA V DAVČNEM OBRAČUNU NORMIRANCA 26.03.2015 27.03.2015
UVELJAVLJANJE SPLOŠNE OLAJŠAVE V DAVČNEM OBRAČUNU DOHODKA IZ DEJAVNOSTI – delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva 10.03.2015 17.03.2015
VPLIV OPROSTITVE PLAČILA OBVEZNIH PRISPEVKOV PIZ NA ZNESEK PREMIJE PDPZ, ki se ne všteva v osnovo za prispevke in davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 12.11.2014 13.11.2014
ODPRAVNINA OB PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS PRI DELAVCIH, KI SO VKLJUČENI V UKREPE APZ – dohodnina in PSV 20.10.2014 20.10.2014
IZPLAČILO AVTORSKEGA HONORARJA BREZPOSELNI OSEBI, KI PREJEMA DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST – rezidentu Slovenije – dohodnina in PSV 16.09.2014 17.09.2014
IZPLAČILO AVTORSKEGA HONORARJA BREZPOSELNI OSEBI – rezidentu Slovenije – dohodnina in PSV 30.07.2014 30.07.2014
DAVČNA OBRAVNAVA DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DELAVCA 26.06.2014 30.06.2014
POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM DRUŽINSKEGA ČLANA 28.04.2014 05.05.2014
VLOŽITEV STANOVANJA V OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO 17.04.2014 22.04.2014
POVRAČILO STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM OSEBI, KI SE USPOSABLJA NA DELOVNEM MESTU V OKVIRU PROGRAMA ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE 21.03.2014 27.03.2014
UPOŠTEVANJE BONITET PRI DOLOČITVI NAJNIŽJE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA DELAVCA V DELOVNEM RAZMERJU 21.03.2014 02.04.2014
OBRAČUN DAJATEV OD PLAČILA DIJAKU IN ŠTUDENTU ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO 14.02.2014 17.02.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 227