Novosti

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2017 / 05.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2016 / 16.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 28.12.2015
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV od davčne blagajne do vezane knjige računov, številka 05-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 02.12.2015
PREJETA IN DANA PREDPLAČILA TER OBVEZNOST OBRAČUNA DDV, številka 04-15

Najbolj obiskano

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2007 - 31.07.2007
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, številka 04-07
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2012 - 01.10.2012
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI V POVEZAVI Z DOLOČILI ZDDV-1, številka 08-12