Novosti

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2017 / 05.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2016 / 16.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 28.12.2015
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV od davčne blagajne do vezane knjige računov, številka 05-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 02.12.2015
PREJETA IN DANA PREDPLAČILA TER OBVEZNOST OBRAČUNA DDV, številka 04-15

Najbolj obiskano

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2007 - 28.02.2007
ODLOŽENI DAVKI V SKLADU S SRS (2006) V LETU 2006, številka 02-07
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2014 - 19.08.2014
NADOMESTILO PLAČE V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, številka 05-14
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2010 - 02.03.2010
OBRNJENA DAVČNA OBVEZNOST IN PRAVICA DO ODBITKA VSTOPNEGA DDV, številka 01-10