Novosti

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2017 / 05.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2016 / 16.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 28.12.2015
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV od davčne blagajne do vezane knjige računov, številka 05-15

Najbolj obiskano

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2010 - 28.05.2010
KOLIKO SE IZPLAČA BONITETA?, številka 02-10
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2007 - 31.07.2007
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, številka 04-07
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2007 - 31.12.2007
PREVREDNOTENJE IN ODPISI TERJATEV - VIDIK ZDDPO-2, SRS (2006) IN ZDDV-1, številka 06-07
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2014 - 19.05.2014
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV IN POPRAVEK ODBITKA DDV, številka 04-14