aktualno arhiv vse     Število vpisov: 100
Naslov Datum vpisa
INCOTERMS KLAVZULE PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zaračunavanje storitev prevoza blaga pri uporabi različnih Incoterms klavzul ter vpliv na izvajanje DDV, številka 04/19 04.04.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM - 2. del, številka 03/19 15.03.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM - 1. del, številka 02/19 14.02.2019
PRENOS PODJETJA ZA NAMENE DDV KOT NEOBDAVČLJIVA TRANSAKCIJA – Opredelitev pojma ter pogojev na podlagi določil ZDDV-1 ter sodne prakse Sodišča EU, številka 01/19 04.02.2019
DDV VIDIK DELOVANJA V SVOJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN TER V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN, številka 02/18 03.09.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV V POVEZAVI Z NAKUPOM, GRADNJO ALI PRENOVO NEPREMIČNIN – Dokazovanje uporabe nepremičnine za namene izvajanja dejavnosti s pravico do odbitka DDV, številka 01/18 30.07.2018
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV, številka 05/17 07.12.2017
PLAČILA DIREKTORJEM d.o.o.-jev SKOZI DOHODNINO IN OB UPORABI KIDO – Primer direktorja rezidenta Nemčije - številka 04/17 29.08.2017
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … - številka 03/17 03.07.2017
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek - številka 02/17 12.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17 05.05.2017
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM - številka 07/16 23.12.2016
IZPLAČILO DELA PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST PO DOLOČILIH ZDoh-2(R) - dohodnina, prispevki, poročanje v REK - številka 06/16 23.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16 16.12.2016
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) - številka 04/16 01.07.2016
DAVČNA OBRAVNAVA PLAČIL ZA DELO, KI GA FIZIČNA OSEBA OPRAVLJA ZA DRUGO FIZIČNO OSEBO – Primer delovnega razmerja in osebnega dopolnilnega dela - številka 03/16 13.05.2016
POSEBNA UREDITEV ZA OBDAVČLJIVE PREPRODAJALCE RABLJENEGA BLAGA – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri - številka 02/16 22.03.2016
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV OB PREHODU NA POSEBNO UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev - številka 01/16 10.02.2016
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV od davčne blagajne do vezane knjige računov, številka 05-15 28.12.2015
PREJETA IN DANA PREDPLAČILA TER OBVEZNOST OBRAČUNA DDV, številka 04-15 02.12.2015
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE - DDV obravnava s praktičnimi primeri, številka 03-15 05.11.2015
IZPLAČILO DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA NA PODLAGI SODBE SODIŠČA IN SODNE ALI IZVENSODNE PORAVNAVE (dohodnina, PSV, poročanje), številka 02-15 29.05.2015
IZDAJANJE RAČUNOV PRI (NE)GOTOVINSKEM POSLOVANJU OD 31. januarja 2015, številka 01-15 09.01.2015
NOVOSTI (SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) ZDDV-1 - od 01.01.2015 NAPREJ - 2. del, številka 08-14 10.12.2014
NOVOSTI (SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) ZDDV-1 - od 01.01.2015 NAPREJ - 1. del, številka 07-14 02.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 100