Novosti

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2017 / 05.05.2017
POVRAČILO STROŠKOV DAVČNEGA POSTOPKA, številka 01/17
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2016 / 16.12.2016
Pojmovnik izrazov za NEPREMIČNINSKO STVARNO PRAVO IN ZEMLJIŠKO KNJIGO - številka 05/16
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 28.12.2015
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV od davčne blagajne do vezane knjige računov, številka 05-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 02.12.2015
PREJETA IN DANA PREDPLAČILA TER OBVEZNOST OBRAČUNA DDV, številka 04-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 05.11.2015
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE - DDV obravnava s praktičnimi primeri, številka 03-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 / 09.01.2015
IZDAJANJE RAČUNOV PRI (NE)GOTOVINSKEM POSLOVANJU OD 31. januarja 2015, številka 01-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2014 / 10.12.2014
NOVOSTI (SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) ZDDV-1 - od 01.01.2015 NAPREJ - 2. del, številka 08-14

Najbolj obiskano

E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2012 - 01.10.2012
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI V POVEZAVI Z DOLOČILI ZDDV-1, številka 08-12
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2015 - 05.11.2015
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ UNIJE - DDV obravnava s praktičnimi primeri, številka 03-15
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2013 - 27.11.2013
DAVEK NA NEPREMIČNINE - Sprejeti ali zavrniti, številka 06-13
E-Super časnik / E-Super časnik - leto 2014 - 05.03.2014
ODPRAVNINE, številka 03-14