aktualno arhiv vse     Število vpisov: 112
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Obračun davkov in prispevkov (I U 173/2017-10) 16.05.2018 07.09.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Samostojni podjetnik in/ali obračun davkov in prispevkov od dohodkov iz zaposlitve (I U 1552/2016-9) 16.05.2018 07.09.2018
UDELEŽBA DELAVCEV PRI DELITVI DOBIČKA – Izpolnjevanje pogojev za vpis v register (I U 1823/2016-18) 08.05.2018 22.10.2018
EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZA SODNIKE IN STROKOVNE SODELAVCE S PRAVNIŠKIM DRŽAVNIM IZPITOM – Obveznost evidentiranja delovnega časa (II U 394/2016-12) 11.04.2018 19.07.2018
DAVČNA IZVRŠBA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Družbenik poslovodja kot obvezna zavarovalna podlaga in izvršilni naslov (IV U 126/2016-9) 11.04.2018 10.10.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
SVAŠTVO ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI IN DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA (I U 453/2017-15) 16.01.2018 15.06.2018
ZAGOTAVLJANJE DELA NAPOTENIH DELAVCEV UPORABNIKU V SLOVENIJI (III U 97/2016-12) 27.10.2017 18.07.2018
ZAČASNO NAPOTEN DELAVEC – Dogovorjen plačni standard in povračilo stroškov za službeno potovanje (prevoz, dnevnica) (PDP 493/2017) 26.10.2017 12.04.2018
PREPOVED OPRAVLJANJA DELOVNEGA PROCESA PO POGODBI CIVILNEGA PRAVA – Elementi delovnega razmerja – Samostojni podjetnik (III U 302/2016-7) 09.06.2017 24.04.2018
OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – Obrazložitev upravne odločbe (I U 1763/2016) 31.05.2017 12.07.2017
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO – Podrejanje pravnemu redu RS – Neporavnane davčne obveznosti (III U 278/2016-7) 30.05.2017 23.08.2018
POGODBA O UDELEŽBI DELAVCEV PRI DOBIČKU – Sklenitev, odobritev in registracija ter veljavnost pogodbe (I U 1824/2016) 04.04.2017 01.06.2017
POGODBA CIVILNEGA PRAVA (s.p.) IN ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA – Ukrep prepovedi opravljanja dela (I U 1883/2015) 21.03.2017 28.07.2017
DOLOČITEV OSNOVE ZA DAVEK NA MOTORNA VOZILA – Prometna vrednost motornega vozila (I U 1320/2016-7) 07.03.2017 08.11.2018
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA IZ PRVEGA DEDNEGA REDA – Vložitev za potrebe ugodne rešitve nadzora po 68. členu ZDavP-2 (I U 635/2016) 28.02.2017 13.06.2017
ODMERA DPN PRI PRODAJI NEPREMIČNINE NA JAVNI DRAŽBI V IZVRŠILNEM POSTOPKU – Zavezanec za plačilo in davčna osnova (I U 1637/2016) 21.02.2017 03.10.2018
RAZDELITEV PREMOŽENJA Z MENJAVO SOLASTNIŠKIH DELEŽEV – Odmera DPN (I U 221/2016, enako tudi I U 217/2016, I U 237/2016, I U 215/2016, I U 240/2016) 24.01.2017 26.06.2017
OBLIKOVANJE REZERV ZA PRIDOBITEV LASTNEGA POSLOVNEGA DELEŽA (II CPG 217/2016) 23.11.2016 09.11.2017
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINAH NA DRUŽBO – Odplačni prenos in solastništvo družbe – Nepravilna uporaba materialnega prava (I U 322/2016) 22.11.2016 15.10.2018
DAVKI IN PRISPEVKI OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB ZA DELO V TUJINI – Povračilo stroškov – Službene poti (I U 870/2015) 18.10.2016 20.04.2018
ODPIS ALI OBROČNO PLAČILO DOLGA IZ NASLOVA PIZ ZAVAROVANJE (I U 464/2016) 27.09.2016 20.06.2017
DELNA RAZVEZA IZROČILNE POGODBE – Delno prenehanje pravnega posla ali neodplačna naklonitev nepremičnine in davčne posledice (I U 1277/2015) 31.05.2016 01.12.2016
DAVEK OD PREMOŽENJA NA POSEST STAVB – Poslovni prostor, ki se oddaja v najem (I U 1385/2015) 31.05.2016 08.11.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 112