aktualno arhiv vse     Število vpisov: 135
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
VRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Zaposlitev nezaposlenega delavca iz problemskega območja (I U 221/2019-11) 20.08.2019 26.05.2020
OPROSTITEV PLAČILA DAVKA NA DEDIŠČINO – Dedovanje kot pastorek zapustnika (I U 1311/2018-9) 02.07.2019 21.02.2020
SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO – Opravljanje dela v kraju na problemskem območju (I U 2521/2017-13) 11.06.2019 17.09.2019
INVALIDSKA POKOJNINA IN ZAVAROVALNA PODLAGA DRUŽBENIK-POSLOVODJA (I U 2617/2017-17) 09.04.2019 11.09.2019
PLAČILO PSV PRI ZAVAROVALNI PODLAGI 040 – Odločba FURS – Pristojnost Upravnega sodišča oz. Socialnega sodišča (I U 182/2018-14) 02.04.2019 23.04.2019
PROSTOVOLJNO PIZ ZAVAROVANJE – Obveznost plačevanja prispevkov in možnost odpisa prispevkov (II U 42/2017-8) 06.02.2019 02.08.2019
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO – Delo zastopnika/direktorja – Podrejanje pravnemu redu in podaljšanje dovoljenja (III U 406/2016-18) 31.01.2019 02.09.2019
DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, V POSLOVNI REGISTER VPISANI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – Naslovi prebivališč fizičnih oseb (I U 881/2017-94) 09.01.2019 19.08.2019
ODGOVORNOST SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA POSAMEZNIKA ZA OBVEZNOSTI – Enotnost podjetnikovega in osebnega premoženja (IV U 65/2017-9) 13.12.2018 20.06.2019
OBSTOJ DELOVNEGA RAZMERJA – Samostojni podjetnik – Elementi delovnega razmerja (I U 68/2017-14) 22.11.2018 07.06.2019
IZPLAČILO NETO PLAČ S STRANI POVEZANE OSEBE – Dejanski delodajalec in obračun davčnega odtegljaja v povezavi z davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve (I U 8/2018-11) 20.09.2018 11.06.2019
USTANOVITELJ ZAVODA, KI JE POSLOVODNA OSEBA – Obvezno zavarovanje, smrt ustanovitelja poslovodne osebe – Davčna izvršba, ustavitev in nadaljevanje davčne izvršbe (I U 1781/2017-15) 04.09.2018 21.02.2019
TRANSFERNE CENE IN NEODVISNO TRŽNO NAČELO – Oblikovanje cen – Vračilo uvoznih dajatev (III U 246/2017-11) 30.08.2018 31.07.2019
SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK (s.p.) KOT UPRAVIČENEC DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI (III U 111/2018-6) 05.07.2018 04.06.2019
PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO– Pogoj poravnanih davčnih obveznosti in naknadna izpolnitev (III U 85/2017-13) 07.06.2018 09.04.2019
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Obračun davkov in prispevkov (I U 173/2017-10) 16.05.2018 07.09.2018
DELO, KI IMA ELEMENTE DELOVNEGA RAZMERJA IN POGODBA CIVILNEGA PRAVA – Samostojni podjetnik in/ali obračun davkov in prispevkov od dohodkov iz zaposlitve (I U 1552/2016-9) 16.05.2018 07.09.2018
UDELEŽBA DELAVCEV PRI DELITVI DOBIČKA – Izpolnjevanje pogojev za vpis v register (I U 1823/2016-18) 08.05.2018 22.10.2018
EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZA SODNIKE IN STROKOVNE SODELAVCE S PRAVNIŠKIM DRŽAVNIM IZPITOM – Obveznost evidentiranja delovnega časa (II U 394/2016-12) 11.04.2018 19.07.2018
DAVČNA IZVRŠBA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Družbenik poslovodja kot obvezna zavarovalna podlaga in izvršilni naslov (IV U 126/2016-9) 11.04.2018 10.10.2018
DOHODEK IZ POGODBE O POSLOVNEM SODELOVANJU KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Plačilo dohodnine in PSV (I U 584/2017-7) 13.03.2018 08.03.2019
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
SVAŠTVO ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI IN DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA (I U 453/2017-15) 16.01.2018 15.06.2018
ZAGOTAVLJANJE DELA NAPOTENIH DELAVCEV UPORABNIKU V SLOVENIJI (III U 97/2016-12) 27.10.2017 18.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 135