aktualno arhiv vse     Število vpisov: 239
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA IZVRŠBA – Uveljavljanje poroštva druge osebe (II U 219/2017-14) 13.11.2018 12.02.2019
OSEBNI STEČAJ IN DAVČNA IZVRŠBA ZA DRUGE DENARNE NEDAVČNE OBVEZNOSTI – Terjatev nastala po začetku stečajnega postopka (II U 312/2016-10) 19.09.2018 14.02.2019
ODMERA DOHODNINE NA PODLAGI DAVČNE NAPOVEDI VLOŽENE PO SAMOPRIJAVI – Uveljavljanje znižanja davčne osnove za stroške prevoza in prehrane (II U 235/2017-11) 22.08.2018 11.10.2018
DAVČNA IZVRŠBA NA PODLAGI ZAPROSILA DRŽAVE PROSILKE (IV U 116/2016-10) 22.08.2018 12.12.2018
VLOŽITEV NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE PO SAMOPRIJAVI – ČDM in uveljavljanja olajšav ter znižanj davčne osnove (II U 227/2017-9) 20.06.2018 16.10.2018
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE IN PLAČILA DAVČNE OBVEZNOSTI – Verjetno izkazana davčna obveznost (I U 2396/2017-9) 19.06.2018 10.09.2018
ODPIS DAVČNEGA DOLGA – Dohodkovni cenzus in premoženje zavezanca (I U 1723/2016-11) 29.05.2018 10.09.2018
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT IN OBNOVA POSTOPKA ODMERE DOHODNINE – Posebna davčna olajšava, malica in prevoz – Obnovitveni razlog napačne uporabe prava (I U 1929/2017-11) 17.05.2018 24.08.2018
DAVČNA IZVRŠBA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Družbenik poslovodja kot obvezna zavarovalna podlaga in izvršilni naslov (IV U 126/2016-9) 11.04.2018 10.10.2018
PREPOVED OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI – Zapečatenje spletne domene (I U 1361/2017-23) 10.04.2018 08.08.2018
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA PO IZTEKU PREDPISANEGA ROKA – Opravičljivi razlogi za podaljšanje roka (I U 892/2017-9) 20.02.2018 09.07.2018
VODENJE POSLOVNIH KNJIG NA NAČIN, KI ZAGOTAVLJA IZKAZOVANJE VSEH PODATKOV IN POSLOVNIH DOGODKOV ZA UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA IN DAVČNIH OBVEZNOSTI (I U 1601/2016-31) 20.02.2018 12.07.2018
DDPO IN RAZPOLAGANJE S POSLOVNIM DELEŽEM – Prevrednotenje oz. oslabitev finančne naložbe – Simuliran (navidezni) pravni posel (I U 2561/2017-27) 06.02.2018 29.11.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PSV V VLOGI OBRAČUNA ZAVEZANCA – Popravljanje obračuna in akt, ki se lahko izpodbija (I U 1466/2017-12) 16.01.2018 27.02.2018
DAVČNA IZVRŠBA Z RUBEŽEM TERJATEV – Ugovor prenehanja obveznosti s pobotom (I U 363/2015-24) 19.12.2017 05.09.2018
ODSVOJITEV POSLOVNEGA DELEŽA ALI IZPLAČILO DIVIDENDE – Povezane osebe – Spregled posla prodaje in upoštevanje gospodarske vsebine (I U 1704/2016-21) 19.12.2017 26.10.2018
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnin kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obveznost akontiranja (I U 501/2016-9) 05.12.2017 15.05.2018
ODMERA DAVKA V POSEBNIH PRIMERIH – Spor o dokazni oceni – Upoštevanje načela sorazmernosti (I U 903/2016-16) 05.12.2017 23.08.2018
VODENJE EVIDENC O STANJU ZALOG PRODAJNIH ARTIKLOV – Neizdajanje računov za namene DDV (I U 641/2017-9) 21.11.2017 28.05.2018
DAVČNE OLAJŠAVE IN ODMERA DOHODNINE – Rok za uveljavljanje davčne olajšave (II U 297/2017-10) 15.11.2017 13.03.2018
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
DAVČNA IZVRŠBA NA PREMIČNO PREMOŽENJE – Rok za vložitev pritožbe (II U 452/2016-8) 04.10.2017 05.09.2018
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
DAVČNA IZVRŠBA NA PREMIČNINI – Ugovor tretjega v davčni izvršbi in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 1681/2016-12) 25.08.2017 22.08.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 239