aktualno arhiv vse     Število vpisov: 267
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POVRAČILA STROŠKOV PRI ČLANU UPRAVNEGA OZ. NADZORNEGA ODBORA DRUŽBE – Povračila stroškov prihoda na delo in z dela ali stroškov na službeni poti – Standard obrazložitve odločbe po ZUP (I U 2535/2018-10) 13.10.2020 09.03.2021
PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA – Prikrito izplačilo dobička – Izogibanje davčnim obveznostim – Obrestna mera (I U 1943/2019-9) 06.10.2020 22.10.2020
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI – Oblikovanje rezervacij – Svetovalne storitve – Pogojna obveznost in dokazno breme v davčnem postopku (X Ips 281/2017) 08.07.2020 08.09.2020
STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA – Povračilo stroškov – Članstvo v stanovskem združenju (I U 620/19-13) 02.06.2020 24.03.2021
STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA – Povračilo stroškov – Članstvo v stanovskem združenju (I U 2039/2019-9) 02.06.2020 24.03.2021
PREJEM PODATKOV IZ TUJINE ZA V TUJINI PLAČAN DAVEK OD TUJEGA DOHODKA – Obnovitveni razlog in obnova postopka (II U 238/2018-9) 14.05.2020 07.10.2020
ODMERA DOHODNINE PO PREDLOŽENIH REK OBRAZCIH – Očitna napaka ali zavestno ravnanje (I U 1377/2019-2) 10.02.2020 10.11.2020
ČEZMEJNI DELOVNI MIGRANT – Samoprijava in uveljavljanje stroškov (II U 84/2018-11) 23.10.2019 05.06.2020
DOHODNINA IZ DOBIČKA IZ KAPITALA – Uveljavljanje zmanjšanja davčne osnove za izgubo pri odsvojitvi nepremičnine – Rok za vložitev napovedi (I U 2421/2018-10) 17.09.2019 09.06.2020
OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE – Rok za uveljavljanje (I U 676/2018-9) 20.08.2019 22.06.2020
ROK ZA VLOŽITEV PRITOŽBE NA ODLOČBO – Prekluzivni rok – Zamuda pritožbenega roka (I U 1113/2018-12) 20.06.2019 24.02.2020
ODMERA DOHODNINE IN PRIZNAVANJE OLAJŠAV – Splošna olajšava in olajšava za ČDM – Uveljavljanje ali samodejno priznanje (II U 60/2017-9) 22.05.2019 16.09.2019
PLAČILO RAČUNA KOT SIMULIRAN (NAVIDEZNI) PRAVNI POSEL IN DOHODNINA OD DRUGIH DOHODKOV (I U 2619/2017-18) 24.04.2019 09.10.2019
ODMERA DOHODNINE ČDM – Odmera na temelju podatkov s katerimi razpolaga davčni organ – Neupoštevanje stroškov in olajšav (II U 209/2017-17) 20.03.2019 06.03.2020
KNJIGOVODSKE MANIPULACIJE IN POMANJKANJE USTREZNIH MATERIALNIH DOKAZOV – Verodostojni računi, Verodostojna poslovna dokumentacija, Verodostojna dokazila o poslovanju preko TRR – Davčni izogibi in zatajitve skozi daljše časovno obdobje (I U 300/2019-19) 05.03.2019 26.09.2019
STROŠKI DAVČNEGA POSTOPKA – Stroški zastopanja po davčnem svetovalcu (I U 796/2018-9) 20.02.2019 28.11.2019
VREDNOST KAPITALA OB PRIDOBITVI IN NAKNADNA VPLAČILA – Obnovitveni razlog in obnova postopka odmere dohodnine (I U 2448/2017-11) 19.02.2019 26.07.2019
PROSTOVOLJNO PIZ ZAVAROVANJE – Obveznost plačevanja prispevkov in možnost odpisa prispevkov (II U 42/2017-8) 06.02.2019 02.08.2019
PRENEHANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO DRUGI OSEBI – Rok za priglasitev davčne obravnave davčnemu organu (I U 266/2018-7) 28.01.2019 27.09.2019
POSEBNI PRIMERI ODPRAVE, RAZVELJAVITVE IN SPREMEMBE ODLOČBE – Napačni podatki, občine, in 2x plačilo NUSZ (III U 280/2016-8) 24.01.2019 09.07.2019
ČAS ODSVOJITVE KAPITALA IN ODLOG UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI – Rok za priglasitev – Zavrženje vloge (I U 1852/2018-9) 24.01.2019 30.10.2019
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE PRIČAKOVANE/VERJETNE DAVČNE OBVEZNOSTI – Dvig gotovine kot drug dohodek po ZDoh-2 (I U 1748/2018-9) 15.01.2019 01.08.2019
OBROČNO PLAČILO DAVČNEGA DOLGA – Pogoji za obročno plačilo davčnega dolga – Hujša gospodarska škoda – Breme dokazovanja (II U 222/2016-15) 09.01.2019 08.07.2019
DAVČNA IZVRŠBA – Uveljavljanje poroštva druge osebe (II U 219/2017-14) 13.11.2018 12.02.2019
DAVČNA IZVRŠBA – Iz izvršbe izvzeta sredstva – Odškodnina za nepremoženjsko škodo (I U 2607/2017-8) 13.11.2018 10.06.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 267