aktualno arhiv vse     Število vpisov: 153
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NEIZPOLNJEVANJE IZOBRAZBENIH POGOJEV IN UGOTOVITEV OBSTOJA DELOVNEGA RAZMERJA – Faktično delovno razmerje (VIII Ips 343/2017) 12.09.2018 29.10.2018
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO V RS – Različne kršitve in domneva podrejanja pravnemu redu (I Up 85/2018) 12.09.2018 06.11.2018
PRIPOZNAVANJA DELOVNEGA RAZMERJA (VIII Ips 335/2017) 12.09.2018 08.11.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne pridobitne dejavnosti in prejemanje sorazmerne pokojnine (VIII Ips 308/2017) 23.08.2018 02.11.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI - Nezdružljivost funkcij in nasprotje interesov (VIII Ips 302/2017) 23.08.2018 05.11.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne dejavnosti in hkratno uživanje polne pokojnine (VIII Ips 17/2018) 19.06.2018 28.08.2018
SODNA RAZVEZA POGODBE O ZAPOSLITVI PO IZREDNI ODPOVEDI POGODBE (VIII Ips 236/2017) 30.05.2018 30.07.2018
MENJAVA NEPREMIČNINE ALI DELITEV SOLASTNINE – Element odplačnosti in DPN (X Ips 54/2017) 16.05.2018 30.08.2018
AGRESIVNO VEDENJE DELAVCA KOT HUJŠA KRŠITEV IN RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VII Ips 267/2017) 15.05.2018 18.07.2018
REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA – Zamujanje na delo (VIII Ips 285/2016) 15.05.2018 18.09.2018
PRENOS GOSTINSKEGA LOKALA KOT GOSPODARSKE ENOTE – Ohranitev pravic delavcev ob spremembi delodajalca (VIII Ips 188/2017) 24.04.2018 31.07.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Izračun delovne uspešnosti kot kriterij za ugotovitev presežnih delavcev (VIII Ips 200/2017) 10.04.2018 20.07.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Izostanek z dela in sprememba kraja opravljanja dela (VIII Ips 199/2017) 10.04.2018 03.08.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Družbenik poslovodna oseba in hkratno uživanje polne pokojnine (VIII Ips 202/2017) 06.03.2018 14.09.2018
UPRAVIČENOST DO NADOMESTILA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST – Ugotovitev nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi (VII Ips 135/2017) 05.02.2018 13.07.2018
HUJŠA KRŠITEV OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Podpis in predložitev računovodskih izkazov NS brez vednosti direktorja (VIII Ips 211/2017) 23.01.2018 20.07.2018
PREPOVED OPRAVLJANJA DELOVNEGA PROCESA PO POGODBI CIVILNEGA PRAVA – Elementi delovnega razmerja – Samostojni podjetnik (X Ips 265/2017) 17.01.2018 17.09.2018
REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Ekonomski razlog – Izbira presežnega delavca – Analiza in vpliv delovnih mest na poslovno uspešnost (VIII Ips 245/2017) 16.01.2018 06.09.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Ponarejeno plačilno sredstvo kot hujša kršitev delovnih obveznosti (VIII Ips 129/2017) 16.01.2018 11.09.2018
OBVESTILNA DOLŽNOST DELAVCA – Neizpolnitev obvestilne dolžnosti kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (VIII Ips 189/2017) 19.12.2017 13.07.2018
OBSTOJ UTEMELJENEGA ODPOVEDNEGA RAZLOGA ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Ekonomski in organizacijski razlog ter zaposlovanje za določen čas, zaposlovanje študentov in najem delovne sile (VIII Ips 82/2017) 19.12.2017 04.09.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Ukinitev dela dejavnosti in zaprtje poslovne enote (VIII Ips 122/2017) 19.12.2017 11.09.2018
PISNA IN USTNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Pravočasnost izpodbijanja (VIII Ips 119/2017) 19.12.2017 12.09.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA – Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas (VIII Ips 100/2017) 05.12.2017 13.09.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 153