aktualno arhiv vse     Število vpisov: 113
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
UVELJAVLJANJE IZLOČITVENE PRAVICE V PRIMERU PRAVNEGA NASLEDSTVA NA STVARI, KI JE PREDMET IZLOČITVENE PRAVICE – Nastop pravnega nasledstva po začetku stečajnega postopka (III Ips 162/2015) 25.07.2017 11.09.2017
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Kriterij za določitev presežnih delavcev – Ugotavljanje presežkov znotraj organizacijske enote družbe (VIII Ips 34/2017) 20.06.2017 29.09.2017
ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA – Ustreznost izobrazbe (VIII Ips 81/2017) 20.06.2017 20.10.2017
SPORAZUM O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI – Neupravičena odsotnost z dela (VIII Ips 53/2017) 04.04.2017 22.06.2017
ODGOVORNOST ZA PRAVILNO IN ZAKONITO OBRAČUNAVANJE PLAČ, DODATKOV IN NADOMESTIL PLAČ KOT (KRIVDNI) RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VIII Ips 217/2016) 04.04.2017 05.07.2017
KAZNIVO DEJANJE ZATAJITVE FINANČNIH OBVEZNOSTI – Dajanje lažnih podatkov z namenom izogniti se plačilu dajatev in odgovorna oseba (I Ips 29280/2011) 30.03.2017 23.08.2017
DELO PREKO ŠTUDENTSKIH NAPOTNIC IN AVTORSKE POGODBE – Faktično delovno razmerje (VIII Ips 238/2016) 21.03.2017 16.06.2017
ODSVOJITEV MATERIALA DELODAJALCA – Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (VIII Ips 302/2016) 21.03.2017 18.07.2017
PONAREJANJE LISTIN DELODAJALCA – Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (VIII Ips 271/2016) 21.03.2017 19.07.2017
PONAREDITEV POSLOVNIH LISTIN – Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (VIII Ips 244/2016) 07.02.2017 01.08.2017
POSLEDICE NEZAKONITO SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS (VIII Ips 292/2016) 07.02.2017 04.08.2017
DOLOČITEV KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) (X Ips 186/2016) 25.01.2017 29.06.2017
PLAČILNI DAN IN TEK ZAMUDE TER OBRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI (VIII Ips 190/2016) 11.10.2016 04.08.2017
REGRESNI ZAHTEVEK ZZZS nosilcu s.p.-ja ZA STROŠKE V POVEZAVI Z NESREČO PRI DELU – Nespoštovanje ukrepov in odgovornost delodajalca (III Ips 61/2016) 31.08.2016 30.09.2016
REFUNDACIJA NADOMESTILA PLAČE – Izključitev pravice do povrnitve izplačanih nadomestil plače (III Ips 52/2015) 31.08.2016 02.06.2017
VOZILA UNIČENA V POŽARU PRED PRVO REGISTRACIJO – Upravičenost do vračila DMV (X Ips 424/2014) 08.06.2016 08.12.2016
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Dopusten način obveščanja delodajalca o odsotnosti zaradi bolezni (VIII Ips 319/2015) 17.05.2016 22.07.2016
DELAVČEVA IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Izplačevanje plače z zamudo in odprava kršitev (VIII Ips 47/2016) 17.05.2016 26.07.2016
DELAVČEVA IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu (VIII Ips 48/2015) 17.05.2016 26.07.2016
PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA MED LETOM – Pravica do sorazmernega dela letnega dopusta in regresa (VIII Ips 142/2015) 08.03.2016 11.08.2016
ZAČETA DAVČNA IZVRŠBA IN ODPRT POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE – Obveznost nastala po začetku prisilne poravnave – Začasna odsotnost vseh izvršb kot beneficij insolventnemu dolžniku (X Ips 411/2014) 07.03.2016 12.08.2016
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Zloraba bolniškega staleža – Zapustitev kraja bivanja brez odobritve pristojnega zdravnika (VIII Ips 245/2015) 23.02.2016 06.09.2016
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Zloraba položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti – Nova zaposlitev – Ustrezno denarno povračilo (VII Ips 148/2015) 23.02.2016 07.09.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 113