aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
(NE)VKLJUČEVANJE SUBVENCIJ IZ STRUKTURNIH SKLADOV SKUPNOSTI V DAVČNO OSNOVO DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (C-427/05) 25.10.2007 26.10.2007
ČEZMEJNA ZAMENJAVA KAPITALSKIH DELEŽEV – Pravila države članice, ki ohranitev računovodske vrednosti prenesenih kapitalskih deležev, prejetih v zameno za nove kapitalske deleže, in s tem davčno nevtralnost prenosa pogojujejo s tem, da je ta vrednost prenesena v davčno bilanco tuje družbe prevzemnice (C-285/07) 11.12.2008 12.12.2008
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-123/11) 19.07.2012 27.07.2012
ČEZMEJNO PRENAŠANJE IZGUB MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU (C-446/03) 13.12.2005 11.05.2006
DAJATEV ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V PODRUŽNICI - Osnova za izračun dajatev, ki jo mora plačati podjetje s sedežem na nacionalnem ozemlju – Upoštevanje stroškov plač delavcev, zaposlenih v podružnici s sedežem v drugi državi članici (C-96/08) 15.04.2010 29.04.2010
DAVČNA OLAJŠAVA ZA NALOŽBE - Odobritev povezana s fizično izvedbo naložbe na nacionalnem ozemlju - Upravljanje plovil za rečno plovbo, ki se uporabljajo v drugih državah članicah (C-287/10) 22.12.2010 29.12.2010
DAVČNA OLAJŠAVA ZA SKUPINO – PRENOS IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Datum, na katerega je treba določiti dokončnost izgub hčerinske družbe nerezidentke (C-172/13) 03.02.2015 09.02.2015
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA SAMO ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE REZIDENTKE, OB IZKLJUČITVI OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE S SEDEŽEM V TUJINI (C-383/10) 06.06.2013 07.06.2013
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE, KI IZPOLNJUJEJO NEKATERE ZAKONSKE POGOJE – Banke s sedežem v Belgiji in banke s sedežem v drugi državi članici (C-580/15) 08.06.2017 09.06.2017
DAVČNA SKUPINA DRUŽB IZ ISTE SKUPINE – Položaj v katerem ima ena ali več vmesnih družb oziroma matična družba sedež v drugi državi članici (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 12.06.2014 16.06.2014
DAVČNA UREDITEV IZGUB, NASTALIH STALNI POSLOVNI ENOTI V DRŽAVI ČLANICI EGP, KATERE MATIČNA DRUŽBA IMA STATUTARNI SEDEŽ V DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (C-157/07) 23.10.2008 23.10.2008
DAVČNA UREDITEV – GIBRALTAR – OFFSHORE DRUŽBE (C-106/09-P in C-107/09-P) 15.11.2011 16.11.2011
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 21.12.2016 22.12.2016
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 05.07.2007 27.07.2007
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 04.02.2016 16.03.2016
DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZADRUGE IN OPREDELITEV DRŽAVNE POMOČI (od C-78/08 do C-80/08) 08.09.2011 08.09.2011
DAVČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, KI SE UDELEŽUJEJO SEJMOV V TUJINI - Nedovoljena državna pomoč (C-305/09) 05.05.2011 06.05.2011
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH DODELI TERITORIALNA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčni dobropis v višini 45% zneska naložb – Odločbe, s katerimi so sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je naloženo vračilo že izplačanih pomoči (od T-227/01 do T-229/01, T-265/01, T-266/01 in T-270/01) 09.09.2009 27.11.2009
DAVČNE UGODNOSTI, KI JIH PRIZNA OZEMELJSKA ENOTA DRŽAVE ČLANICE – Davčne oprostitve – Odločbe, s katerimi so bile sheme pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom in s katerimi je bilo naloženo vračilo izplačanih pomoči (od T-30/01 do T-32/01 in od T-86/02 do T-88/02) 09.09.2009 01.12.2009
DAVČNI ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi KIDO (C-350/11) 04.07.2013 09.07.2013
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DIVIDEND PORTFELJEV DELNIC – Elementi za primerjavo davčnih obremenitev rezidentov in nerezidentov (C-10/14, C-14/14 in C-17/14) 17.09.2015 23.09.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD OBRESTI NA VIRU - (Ne)pobiranje pri viru odtegnjenega davka na dohodke iz premoženja od obresti, nakazanih družbam (ne)rezidentkam (C-282/07) 22.12.2008 29.01.2009
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA DIVIDENDE IZPLAČANE NEREZIDENČNIM POKOJNINSKIM SKLADOM - Razlika v obravnavanju napram rezidenčnim skladom (C-493/09) 06.10.2011 06.10.2011
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA OBRESTI - Manj ugodno obravnavanje prejemnikov nerezidentov (C-105/08) 17.06.2010 18.06.2010
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA, KI GA MORA PREJEMNIK STORITEV S SEDEŽEM NA NACIONALNEM OZEMLJU UPORABITI ZA PLAČILO, DOLGOVANO PONUDNIKU STORITEV S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-498/10) 18.10.2012 22.10.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 149