O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2002
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 03.03.2003
Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 11 (2002) z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. Uvod - Pojasnilo 1: Sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
40. SRS 40 - Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah 01.01.2004 31.12.2005 02.02.2004
06. SRS 6 - Kratkoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 11.07.2003
01. SRS 1 - Pojasnilo 1: Izpolnjevanje pogojev za razvrstitev najemov med finančen najeme 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
26. SRS 26 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih finančnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60