O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2002
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 03.03.2003
Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 11 (2002) z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
25. SRS 25 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih poslovnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v bilancah stanja 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
08: SRS 8 - Pojasnilo 2: Oblikovanje posebnih prevrednotovalnih popravkov kapitala v bankah 09.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 2: Razkritja sredstev in obveznosti do njihovih virov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 2: Izpolnjevanje postavke davek iz dobička 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60