O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2002
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 03.03.2003
Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 11 (2002) z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
26. SRS 26 - Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
25. SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
24. SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
23. SRS 23 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
22. SRS 22 - Poslovne knjige 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60