O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2002
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 03.03.2003
Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 11 (2002) z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00. Uvod 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
01. SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
02. SRS 2 - Neopredmetena dolgoročna sredstva 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
03. SRS 3 - Dolgoročne finančne naložbe 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
04. SRS 4 - Zaloge 01.01.2002 [!] 31.12.2005 27.02.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60