aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci') 01.12.2019 [!] 01.12.2019 16.09.2019
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 06.05.2019 06.12.2018
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 12.01.2018
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost 01.01.2018 [!] 31.12.2018 19.10.2017
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 03.12.2017 31.12.2017 14.11.2017
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 02.12.2017 12.12.2016
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 01.01.2016 24.12.2014
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 31.12.2016 08.01.2016
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo 01.11.2015 13.12.2017 22.06.2015
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2014 31.12.2015 07.04.2014
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2014 [!] 31.12.2017 30.12.2013
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 31.03.2014 24.12.2013
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2013 31.12.2013 21.10.2013
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 31.01.2014 11.06.2013
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 31.10.2013 23.04.2013
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 30.06.2013 04.02.2013
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 30.06.2013 10.01.2013
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2011 31.12.2012 04.01.2011
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 20.03.2010 31.12.2010 25.03.2010
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 05.08.2009 19.03.2010 11.08.2009
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (neuradno prečiščeno besedilo) 14.02.2009 30.06.2011 26.02.2009
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2009 [!] 31.12.2012 21.01.2009
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 13.02.2009 23.07.2008
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2008 04.08.2009 30.06.2008
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci") 01.07.2008 [!] 01.07.2008 16.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35