O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (7) : Prikaži vse priloge (7)
Uporaba od: 01.04.2015
Uporaba do: 31.01.2020
Datum vpisa: 20.03.2015

Pravilnik se glede izpolnjevanja obrazca M-1 za vložitev prijave v zavarovanje s šiframi podlag za zavarovanje 113, 114, 115, 119 in 120 začne uporabljati najpozneje šest mesecev od začetka uporabe pravilnika (tj. od 01.10.2015 naprej).

Priloga 1 - OBRAZEC M-1 – Prijava podatkov o PIZ ter ZZ, zavarovanju za ŠV in zavarovanju za primer ZAP s pripadajočim potrdilom o prijavi in NAVODILOM ZA IZPOLNJEVANJE.pdf
Priloga 2 - OBRAZEC M-2 – Odjava iz PIZ ter ZZ, zavarovanja za ŠV in zavarovanja za primer ZAP s pripadajočim potrdilom o odjavi in NAVODILOM ZA IZPOLNJEVANJE.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti ('M-obrazci' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2020 18.11.2019
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ("REK obrazci" - neuradno prečiščeno besedilo) 07.05.2019 08.05.2019
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 07.05.2019 07.05.2019
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2019 [!] 06.05.2019 05.12.2018
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 04.08.2018 23.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8