O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 01.01.2016
Datum vpisa: 20.11.2015

Ob upoštevanju posebnosti po drugem in tretjem odstavku 1. člena se Direktiva 2003/48/ES razveljavi z učinkom od 1. januarja 2016.

Direktiva Sveta (EU) 2015/2060 z dne 20. novembra 2015.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.03.2019 18.12.2019
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 10.07.2017 18.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 2