aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2014 [!] 09.07.2017 10.07.2015
DIREKTIVA SVETA 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (neuradno prečiščeno besedilo) 15.04.2014 [!] 31.12.2015 24.06.2015
UREDBA KOMISIJE (ES) ŠT. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členom 87 in 88 Pogodbe (Uredbe o splošnih skupinskih izjemah) (neuradno prečiščeno besedilo) 01.12.2013 30.06.2014 30.11.2013
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2011/C 160/01) 28.05.2011 05.11.2012 20.07.2011
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2009/C 297/01) 01.12.2009 27.05.2011 04.10.2010
UREDBA KOMISIJE (ES) ŠT. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členom 87 in 88 Pogodbe (Uredbe o splošnih skupinskih izjemah) 29.08.2008 30.11.2013 12.02.2010
DIREKTIVA SVETA 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2007 14.04.2014 07.08.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7