aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 29.08.2017
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 28.08.2017
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev 01.01.2006 [!] 24.08.2017
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 24.08.2017
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 24.08.2017
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 24.08.2017
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 23.08.2017
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 22.08.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12