aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O UVEDBI EURA (ZUE) 24.11.2006 10.11.2006
Navodilo o valuti poročanja za davčne in carinske namene 01.01.2007 12.01.2007
Pravilnik o načinu in postopkih za izvedbo redenominacije posameznih vrst nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev državnega proračuna 29.12.2006 15.01.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 3