aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 10.04.2017 13.03.2019
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 10.04.2017 22.09.2014
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 31.12.2014 22.09.2014
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 31.12.2013 01.08.2013
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 08.01.2013 [!] 30.06.2013 26.04.2013
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 08.01.2013 [!] 31.12.2013 26.04.2013
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ) 01.07.2008 01.09.2011 07.07.2011
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZZZS) 16.10.2017
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 11.04.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9