O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 02.07.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja 29.02.2020 03.03.2020
Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov 01.01.2006 [!] 26.01.2007
Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji 27.01.2007 26.01.2007
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 27.01.2007 26.01.2007
Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 17.05.2014 13.05.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59