O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 17.11.2017
Uporaba do: 16.12.2017
Datum vpisa: 10.06.2019

Glej tudi 3. člen prehodnih določb ZUJF-C – študentsko delo.

Za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2019 glej tudi posebnost - spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb / oprostitev plačevanja prispevkov - po 2. členu ZIUPTD.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 08.06.2019 [!] 10.06.2019
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA (ZIUPTDSV - neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2014 06.01.2015
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-UPB1 - uradno prečiščeno besedilo) 02.01.2004 [!] 31.08.2005 20.08.2004
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.09.2005 11.04.2006 11.11.2005
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2005 11.04.2006 16.08.2005
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 22