O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (4) : Prikaži vse priloge (4)
Uporaba od: 01.01.2013
Uporaba do: 31.12.2016
Datum vpisa: 03.09.2013

Čeprav je datum veljavnosti Uredbe od 31.08.2013 naprej, se le-ta z vsebinskega zornega kota uporablja za obdobje od 01.01.2013 naprej (glej - 9. člen ZUKD-1B).

Določbe uredbe se uporabljajo za določanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj ter postopke v zvezi s tako ugotovljenim dohodkom, ki zajema tudi leto 2016.

Priloga 1 - Kalkulacije za ugotavljanje KD za dej rabe kmet in gozd zemljišč po proiz območjih in način izračuna stand materialnih str, str lastnih strojnih stor in stroškov tujih stor za prid.pdf
Priloga 2 - Faktorji korekcije možnega pridelka.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke 01.01.2005 06.01.2005
Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu 01.01.2007 11.01.2007
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo 01.01.2009 07.07.2008
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje 28.07.2012 17.08.2012
Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2012 18.01.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 10