aktualno arhiv vse     Število vpisov: 563
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA PRI ZRSZ 08.11.2016 06.12.2016
UREDITEV PODROČJA ŠPORTNIH STAV 26.10.2016 26.10.2016
PRAVICA DO SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA 26.10.2016 23.11.2016
OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – Ukinitev prijave 20.10.2016 07.11.2016
Spremembe pri obročnem plačevanju prekrškovnih terjatev po noveli ZP-1J 20.10.2016 11.11.2016
SPREMEMBE NA REK obrazcih – poročanje o zneskih osnove za obračun prispevkov od 01.01.2017 naprej 10.10.2016 11.10.2016
IZBRIS PRAVNE OSEBE IZ REGISTRA ZARADI NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV – Odgovor MP 06.10.2016 11.11.2016
PREPOVED ODPIRANJA PODJETIJ NA ZALOGO – Obstoječi ukrepi za zmanjšanje pojavnosti nepoštenih poslovnih praks 05.10.2016 17.11.2016
SAMOSTOJNI PODJETNIK ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS – Odgovor MGRT 05.10.2016 18.11.2016
VŠTEVANJE V POKOJNINSKO DOBO – Čas prijave na Zavodu RS za zaposlovanje 04.10.2016 09.11.2016
IZBRIS PRAVNE OSEBE IZ REGISTRA ZARADI NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV – Odgovor MF 30.09.2016 11.11.2016
SAMOSTOJNI PODJETNIK ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS – Odgovor MDDSZ 30.09.2016 18.11.2016
IZBRIS PRAVNE OSEBE IZ REGISTRA ZARADI NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV – Odgovor MGRT 22.09.2016 11.11.2016
DEDOVANJE IN NUJNI DELEŽ – Dedovanje materialnih sredstev s.p.-ja 06.09.2016 14.09.2016
INVALIDSKA UPOKOJITEV – Izpolnjevanje pogoja pokojninske dobe 11.08.2016 23.08.2016
ZMANJŠANJE PRISPEVKOV ZA POKOJNINO ZA ČAS KRIMINALNE DEJAVNOSTI – Odvzem premoženja nezakonitega izvora 29.07.2016 24.08.2016
E-POSLOVANJE V PRAVOSODJU 25.07.2016 03.08.2016
RTV PRISPEVEK – Obveznost plačevanja in oprostitev plačevanja 22.07.2016 08.08.2016
PLAČILNA NEDISCIPLINA PRI JAVNIH NAROČILIH, POBOT PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ ZZ ZAVAROVANJA, ODGOVORNOST POSLOVODNIH OSEB ZA SVOJA DEJANJA PRI VODENJU DRUŽB 07.07.2016 11.07.2016
PREPREČITEV ZLORABE DELAVCEV - Izplačilo plače in obračun, odtegnitev in plačilo PSV 07.07.2016 14.07.2016
NADURNO DELO - podlaga in omejitve 21.06.2016 30.06.2016
ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE 17.06.2016 22.06.2016
OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE NA PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA RAZMERJA (18. člen ZPIZ-2) 31.05.2016 02.06.2016
DODATEK K PLAČI ZA NEUGODEN DELOVNI ČAS 23.05.2016 02.06.2016
VSAKO DELO ŠTEJE – Priznavanje delovne dobe za delo preko avtorskih in drugih honorarnih pogodb 18.05.2016 24.05.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 563