aktualno arhiv vse     Število vpisov: 539
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZPIS O DATUMU PREDVIDENE UPOKOJITVE IN VIŠINI PRIČAKOVANE POKOJNINE 16.05.2016 24.05.2016
POLNI DELOVNI ČAS IN DELO NA DOMU 11.05.2016 26.05.2016
PLAČILO NADURNEGA DELA – Plačevanje prispevkov in vštevanje v pokojninsko osnovo 22.04.2016 12.05.2016
OMEJITEV MAKSIMALNE DOLŽINE LETNEGA DOPUSTA 11.03.2016 15.03.2016
BOLNIŠKA ODSOTNOST IN NADOMESTILO PLAČE – Kratkotrajna bolniška odsotnost brez potrdila 11.03.2016 23.03.2016
OSNOVA ZA ODMERO DENARNEGA NADOMESTILA IN ODJAVA DELAVCA IZ OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ 07.03.2016 22.03.2016
ZLATO POKOJNINSKO PRAVILO IN IZHAJAJOČE PRAVICE 01.03.2016 15.03.2016
ZMANJŠANJE PRISPEVKOV ZA POKOJNINO ZA ČAS KRIMINALNE DEJAVNOSTI 28.02.2016 14.03.2016
UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN – obstoječi podatki 23.02.2016 03.03.2016
NADZOR NAD DELOM IN ZAPOSLOVANJEM NA ČRNO – Zaposlovanje na črno (pogosta vprašanja in odgovori) 19.02.2016 19.02.2016
UPORABA DOLOČB ZGD-1 V ZVEZI S SESTAVO LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2015 19.02.2016 08.03.2016
POGOJI ZA PRIDOBITEV STAROSTNE POKOJNINE – Določitev odstotka za odmero pokojnine 17.02.2016 25.02.2016
PONOVNI VSTOP V ZAVAROVANJE – Prejemanje pokojnine in vzporedno opravljanje dejavnosti 17.02.2016 25.02.2016
POGOJI ZA PRIDOBITEV STAROSTNE POKOJNINE – Izenačitev odstotka za odmero pokojnine 15.02.2016 17.02.2016
NADOMESTILO PLAČE STARŠU ZA ČAS NEGE OTROKA – Otrok, ki je na bolnišničnem zdravljenju 02.02.2016 05.02.2016
POPOLDANSKI s.p. IN PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV – Namen in potrebnost plačevanja prispevkov 26.01.2016 09.02.2016
KONCESIJSKA TER DODATNA KONCESIJSKA DAJATEV ZA ŠTUDENTSKE SERVISE (podrobnejši opis) 19.01.2016 04.02.2016
OSNOVA ZA IZRAČUN DMV IN DDV PRI PRIDOBITVAH VOZIL 28.12.2015 22.03.2017
SPREMEMBE NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V LETU 2016 23.12.2015 24.12.2015
NOVOSTI ZPIZ-2B, KI IMAJO VPLIV NA STATUS UPOKOJENCA OZIROMA ZAVAROVANCA 23.12.2015 24.12.2015
STOP DIVJEMU PODJETNIŠTVU – Prepoved ustanavljanja podjetij 22.12.2015 14.01.2016
UKLONILNI ZAPOR ZA ODGOVORNE OSEBE – Izboljšanje plačilne discipline 21.12.2015 15.01.2016
CENITEV NEPREMIČNIN – Merilo, ki bo osnova za davek na nepremičnine 21.12.2015 19.01.2016
OBDAVČITEV KMETIJ Z DOHODNINO IN DAVKI OD PREMOŽENJA – Nižji davki za kmetije 21.12.2015 19.01.2016
UVEDBA DAVKA NA VSO NEPREMIČNO PREMOŽENJE NAD OSNOVNIM STANDARDOM 18.12.2015 19.01.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 539