aktualno arhiv vse     Število vpisov: 563
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
KOMBINACIJE RAZLIČNIH OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ 21.05.2020 26.05.2020
PREKLIC DELA NA DOMU 20.05.2020 20.05.2020
Pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v nekaterih izbranih specifičnih primerih, ki so posledica izrednih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusa COVID-19 18.05.2020 19.05.2020
NOTRANJI TRG (podrobnejši opis, 5. izdaja) 14.05.2020 15.05.2020
PREDLOŽITEV ZAVAROVANJA S STRANI TRETJE OSEBE (3G004) 21.04.2020 22.04.2020
SPORAZUM O GOSPODARSKEM PARTNERSTVU MED EVROPSKO UNIJO IN JAPONSKO 17.04.2020 17.04.2020
UVELJAVLJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (verzija 1.3) 14.04.2020 20.04.2020
SKLEP EVROPSKE KOMISIJE Z DNE 3. 4. 2020 O OPROSTITVI UVOZNIH DAJATEV IN OPROSTITVI PLAČILA DDV ZA UVOZ ZA BLAGO, POTREBNO ZA SPOPADANJE S POSLEDICAMI IZBRUHA COVID-19 V LETU 2020 10.04.2020 11.04.2020
PREDLOŽITEV DOKAZIL O PREFERENCIALNEM POREKLU V ČASU TRAJANJA KRIZE COVID-19 09.04.2020 09.04.2020
UVOZ ZAŠČITNIH MASK IN DRUGE ZAŠČITNE ALI MEDICINSKE OPREME 06.04.2020 06.04.2020
USMERITVE EVROPSKE KOMISIJE ZA IZVAJANJE CARINSKE ZAKONODAJE V TRENUTNIH RAZMERAH POVEZANIH Z VIRUSOM COVID-19 03.04.2020 04.04.2020
NOVOSTI NA PODROČJU OBRAČUNA NADOMESTIL PLAČ 26.03.2020 27.03.2020
IZVAJANJE NADZORA PRI UVOZU ZAŠČITNE OPREME TER MOŽNOSTI UVELJAVLJANJA OPROSTITEV PLAČILA UVOZNIH DAJATEV 20.03.2020 21.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Osebno dopolnilno delo in vrednotnice (podrobnejši opis ter vprašanja in odgovori, 7. izdaja) 11.03.2020 12.03.2020
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 6. izdaja) 10.03.2020 11.03.2020
OPRAVLJANJE DELA NA DOMU in ODREJANJE DRUGEGA DELA – Pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela 05.03.2020 06.03.2020
STALIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE DO SPREMEMB DIREKTIVE 2013/34/EU 27.02.2020 02.03.2020
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2020 26.02.2020 26.02.2020
BREZPOSELNA OSEBA IN UVELJAVLJANJE DENARNEGA NADOMESTILA ZA DELAVCE NAD 57 LET STAROSTI DO UPOKOJITVE 25.02.2020 27.02.2020
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO INVALIDNINE 25.02.2020 04.03.2020
DODATNO POJASNILO GLEDE NOVE DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE – Dodatki in nadomestilo plače 07.02.2020 11.02.2020
DELOVNI ČAS KRAJŠI OD POLNEGA – Različne zavarovalne podlage, obvezna vključitev v obvezno zavarovanje 23.01.2020 24.02.2020
DRUŽBE BREZ ZAPOSLENIH – Različna vprašanja 23.01.2020 25.02.2020
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov (podrobnejši opis, 3. dopolnjena izdaja) 17.01.2020 13.03.2020
NEPREMIČNINE IN DAVKI - Brošura o obdavčitvi nepremičnin (podrobnejši opis, 4. izdaja) 16.01.2020 29.01.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 563