O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 16.04.2011
Uporaba do:
Datum vpisa: 19.04.2011

Z dnem uveljavitve ZPreZP-1 (UL RS, št. 57/12 z dne 27.07.2012) preneha veljati Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota (UL RS; št. 28/11), uporablja pa se še naprej in sicer do izdaje ustreznih predpisov na podlagi ZPreZP-1, če niso v nasprotju s tem zakonom.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1) 28.07.2012 [!] 30.07.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4