O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 04.12.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 20.11.2020

Posebnost glede uporabe za:
.. organi uskladijo poslovanje z novim drugim odstavkom 63.a člena uredbe do 31. januarja 2021;
.. spremenjeni 23. člen uredbe, začne veljati naslednji dan po objavi v UL RS,
.. spremenjeni 86. člen, nova 86.a in 89.a člena ter 4. točka spremenjenega 101. člena uredbe, začnejo veljati 1. januarja 2021.

Priloga 1 - Oblike knjige pripomb in pohval.pdf
Priloga 2 - Obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 07.03.2020 [!] 03.12.2020 09.03.2020
Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 26.10.2019 11.10.2019
Uredba o upravnem poslovanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 05.10.2013 [!] 16.04.2018 09.10.2013
Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku 07.03.2013 25.10.2019 12.02.2013
Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev, za katere ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka 26.07.2008 06.03.2013 05.08.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7