O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.05.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 30.04.2020

Skladno z določili ZIUZEOP se večina interventnih ukrepov uporablja že od 13.03.2020 naprej.
Skladno z novelo ZIUZEOP-A se 22., 26., 28., 33., 33.a, 33.b, 34., 35., 37., 38., 58., 61.a in 102. člen uporabljajo od 13. marca 2020, 69. in 108. člen pa od 11. aprila 2020.

 

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (ZIUPPP - neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2020 03.06.2020
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) 31.05.2020 [!] 31.05.2020
INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 (IZOOPIZG) 31.05.2020 31.05.2020
ZAKON O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKEM INSTRUMENTU ZA ZAČASNO PODPORO ZA UBLAŽITEV TVEGANJ ZA BREZPOSELNOST V IZREDNIH RAZMERAH (SURE) PO IZBRUHU COVID-19 (ZPEIPUTB) 31.05.2020 31.05.2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 01.06.2020 22.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16