O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 10.08.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 29.07.2019

Posebnost glede uporabe po predhodni določbi drugega odstavka 5. člena novele ZOPSPU-1A. 

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 18.05.2019 20.05.2019
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2018 23.08.2018
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 14.04.2018 31.08.2018 03.04.2018
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1) 17.12.2016 [!] 09.08.2019 05.12.2016
IZDAJANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOV JAVNEMU SEKTORJU S 1.1.2015 – BANČNO POSLOVANJE 01.01.2015 15.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5