O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (19) : Prikaži vse priloge (19)
Uporaba od: 25.05.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 15.05.2019

Posebnosti glede uporabe po prehodnih določbah 5. in 6. člena Pravilnika o spremembah ... (Uradni list RS, št. 30/19).

Seznam prilog.pdf
Obr. M12-PRIJAVA – ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca 01.03.2020 [!] 05.03.2020
Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 08.09.2018 [!] 24.05.2019 29.08.2018
SKLEP o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje 01.01.2008 [!] 31.12.2008 03.01.2008
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2007 [!] 29.02.2020 09.02.2007
Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 01.01.2007 [!] 30.05.2012 22.12.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7