O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 14.04.2018
Uporaba do:
Datum vpisa: 19.02.2018

Sodišče lahko uporablja ovojnice, določene s Pravilnikom o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (Uradni list RS, št. 17/09 in 67/15) za vročanje pisanj po pošti v teh postopkih do njihove porabe.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 08.02.2017 09.11.2016
Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti 04.06.2016 20.05.2016
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.04.2016 [!] 11.04.2016
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 03.10.2015 [!] 13.04.2018 21.09.2015
Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2012 30.05.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14