O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do:
Datum vpisa: 30.10.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB OPMSRP-12 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
SOP 32 - Neopredmetena sredstva – stroški spletne strani (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
SOP 27 - Ocenjevanje vsebine transakcij, ki vključujejo pravno obliko najema (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 02.11.2017
OPMSRP 19 - Poravnava finančnih obveznosti s kapitalskimi instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 16 - Varovanja čistih finančnih naložb v poslovanje v tujini pred tveganji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
OPMSRP 10 - Medletno računovodsko poročanje in oslabitev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 30.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33