O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.02.2015
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 23.08.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP-2 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. februarja 2015 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 17.10.2017
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 17.10.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 16.10.2017
05. MSRP 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 16.10.2017
04. MSRP 4 - Zavarovalne pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 16.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 21