O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 17.05.2017
Datum vpisa: 17.05.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
MATIČNE IN HČERINSKE DRUŽBE TER DDPO – Vertikalna in horizontalna davčna integracija (C-749/18) 14.05.2020 19.05.2020
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Pojma »družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva« in »corporation tax v Združenem kraljestvu« – Družbe, registrirane v Gibraltarju, ki so tam zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (C-458/18) 02.04.2020 08.04.2020
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN DAVEK NA OGLAŠEVALSKE DEJAVNOSTI, KI TEMELJI NA PROMETU – Obveznosti v zvezi z registracijo pri davčni upravi (C-482/18) 03.03.2020 05.03.2020
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTAVNOTIVE – Prenos davčnega rezidentstva v to drugo državo članico – Nacionalna ureditev, ki ne omogoča uveljavljanja davčne izgube, ki je bila ustvarjena v državi članici ustanovitve pred prenosom sedeža (C-405/18) 27.02.2020 04.03.2020
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 19.12.2019 20.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152