O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 17.12.2015
Datum vpisa: 19.01.2016
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 158
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE – Poraba energentov v prostorih obrata za proizvodnjo energentov – Obveznost, da se doseže uvrstitev energentov zaradi določitve trošarine – Davčna stopnja, ki se uporablja za navedene proizvode (C-68/18) 07.11.2019 08.11.2019
OBDAVČITEV ENERGENTOV IN ELEKTRIČNE ENERGIJE – Oprostitev majhnih proizvajalcev električne energije, ki je pogojena z obdavčitvijo proizvedene električne energije – Neobstoj nacionalnega davka na končno porabo električne energije v odobrenem prehodnem obdobju (C-270/18) 16.10.2019 23.10.2019
SOCIALNA VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV – Zakonodaja, ki se uporablja – Dajatev v zvezi s sistemom pokojninskega zavarovanja ali z družinskimi dodatki – Država članica stalnega prebivališča in država članica zaposlitve (C-95/18 in C-96/18) 19.09.2019 20.09.2019
NAPOTITEV DELAVCEV – HRAMBA IN PREVOD PLAČNE DOKUMENTACIJE – Globe v naprej določenem minimalnem znesku – Kumuliranje – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški – Nadomestna kazen odvzema prostosti (C-64/18, C-140/18, C-146/18 in C-148/18) 12.09.2019 13.09.2019
DELAVEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE IN DEJAVNOST SAMOZAPOSLENE OSEBE V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Odstopanja od načela, da se uporabi samo ena nacionalna zakonodaja (C-33/18) 06.06.2019 06.06.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 158