aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147
Naslov Datum vpisa
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (predlog z dne 25.02.2016) 26.02.2016
VZORCI internih aktov - popis poslovnih prostorv, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravila za dodeljevanje zaporednih številk 04.01.2016
IGRE NA SREČO – Prepoved udeležbe pri igrah na srečo – Samoprepoved (pogosta vprašanja in odgovori) 18.12.2015
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije 14.12.2015
Mini BLAGAJNA - Aplikacija za davčne blagajne, izdajo gotovinskih računov in VKR poročanje 04.12.2015
Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2089 z dne 10. novembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 20.11.2015
HRVAŠKA – DAVČNI PRIROČNIK ZA NEREZIDENTE 16.10.2015
OECD OBJAVILA POROČILA PROJEKTA BEPS 07.10.2015
ZDavPR, PZDavPR in Tehnične specifikacije v slovenskem in angleškem jeziku 23.09.2015
Izvedbeni sklep Sveta o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 10.09.2015
Pogodba o opravljanju začasnega ali občasnega dela (vzorec pogodbe) 09.07.2015
Pravila skrbnega računovodenja (PSR 2016) - osnutek z dne 01.07.2015 za javno razpravo 06.07.2015
POVRAČILA STROŠKOV SLUŽBENIH POTOVANJ - Finska (leto 2015) 26.05.2015
POVRAČILA STROŠKOV SLUŽBENIH POTOVANJ - Združeno kraljestvo (oktober 2014) 14.05.2015
VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA – najpogostejša vprašanja in odgovori 23.03.2015
Primerjalna tabela določil ZDDV-1, Direktive Sveta 2008/9/ES in Trinajste Direktive Sveta 86/560/EGS - Podrobna pravila za vračilo DDV - uporaba do 01.01.2015 naprej 08.01.2015
Davčni odtegljaj od izplačil dividend med povezanimi družbami v % med 1998–2013 07.11.2014
Davčni odtegljaj od plačil obresti med povezanimi družbami v % med 1998–2013 06.11.2014
Stopnje dohodnine za dividende, obresti in kapitalske dobičke v % med 1998–2013 07.10.2014
Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, pri določanju davčne osnove za DDPO med 1998-2013 30.09.2014
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva – zlasti patente v % med 1998–2013 23.09.2014
Amortizacijske stopnje za stroje v % med 1998–2013 19.09.2014
Amortizacijske stopnje za industrijske stavbe v % med 1998–2013 17.09.2014
Davčna obravnava zalog in čas plačila davkov v % med 1998–2013 27.08.2014
Alternativne nominalne stopnje DDPO v % med 1998-2013 26.08.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147