aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum vpisa
POVRAČILA STROŠKOV SLUŽBENIH POTOVANJ - Združeno kraljestvo (oktober 2014) 14.05.2015
VODNIK PO PRAVICAH IZ DELOVNEGA RAZMERJA – najpogostejša vprašanja in odgovori 23.03.2015
Primerjalna tabela določil ZDDV-1, Direktive Sveta 2008/9/ES in Trinajste Direktive Sveta 86/560/EGS - Podrobna pravila za vračilo DDV - uporaba do 01.01.2015 naprej 08.01.2015
Davčni odtegljaj od izplačil dividend med povezanimi družbami v % med 1998–2013 07.11.2014
Davčni odtegljaj od plačil obresti med povezanimi družbami v % med 1998–2013 06.11.2014
Stopnje dohodnine za dividende, obresti in kapitalske dobičke v % med 1998–2013 07.10.2014
Izvzem dividend in dohodkov, ki so podobni dividendam, pri določanju davčne osnove za DDPO med 1998-2013 30.09.2014
Amortizacijske stopnje za neopredmetena sredstva – zlasti patente v % med 1998–2013 23.09.2014
Amortizacijske stopnje za stroje v % med 1998–2013 19.09.2014
Amortizacijske stopnje za industrijske stavbe v % med 1998–2013 17.09.2014
Davčna obravnava zalog in čas plačila davkov v % med 1998–2013 27.08.2014
Alternativne nominalne stopnje DDPO v % med 1998-2013 26.08.2014
Davek na nepremičnine in davek od premoženja v % med 1998-2013 12.08.2014
REGISTRI PLAČILNE NESPOSOBNOSTI (države članice EU) 17.07.2014
IZVEDBENI SKLEP SVETA z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 25.01.2013
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (izdaja - 2010) 05.12.2012
Pogodba o prokuri (vzorec pogodbe) 18.06.2012
Pogodba o poslovodenju (vzorec pogodbe) 25.11.2011
POMEN ZAVRNILNIH KOD NA ODLOČBAH PREJETIH S STRANI DRŽAV ČLANIC VRAČILA (na dan 23.05.2011) 08.06.2011
Komisija začela razpravo o prihodnosti davka na dodano vrednost (Zelena knjiga o prihodnosti DDV) 14.12.2010
Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami 09.07.2010
IZRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI IN OSTALO NA SPLETIŠČU VRHOVNEGA SODIŠČA 02.12.2009
Vlada sprejela Predlog za odobritev vzorčnega modela Sporazuma OECD na davčnem področju 23.10.2009
Odločba US - neveljavnost in prepoved uporabe pojasnila ('pojasnilo kot predpis') 26.08.2008
INDIVIDUALNI REK OBRAZCI - gradivo za seminar iz spletnih strani DURS-a 30.05.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134