Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 26.06.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 10.07.2019
DDV OBRAVNAVA KUPONOV (podrobnejši opis, 1. izdaja)
Statistika & info / Statistični podatki / 26.06.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JUNIJ - 2019
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Svet davkov / 15.07.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (maj - 2019) – začasni podatki
Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.07.2019
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Računovodstvo / 11.07.2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Praksa / Mnenja FURS-MF / 05.07.2019
ENOTNO IZVAJANJE POSTOPKOV NADZOROV FURS
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Zakonodaja / Računovodstvo / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Statistika & info / Statistični podatki / 01.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)