Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Praksa / Mnenja FURS-MF / 10.09.2019
IZVIRNIKI OZ. KOPIJE DOKUMENTOV V DAVČNEM POSTOPKU
Statistika & info / Statistični podatki / 26.08.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 12.09.2019
NEOBVEZNO TISKANJE RAČUNA
Praksa / Mnenja FURS-MF / 29.08.2019
ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 09.09.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.09.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)