Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 26.01.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2018
Praksa / Mnenja FURS-MF / 14.02.2018
DDV OBRAVNAVA ZDRAVSTVENIH STORITEV
Praksa / Mnenja FURS-MF / 13.02.2018
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.02.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (december – 2017) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 26.01.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2018
Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 01.02.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Izobraževanje / Urnik izobraževanj / 27.11.2017
Izdelava davčnega obračuna DDPO za leto 2017 - na praktičen način
Statistika & info / Statistični podatki / 29.01.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 01.02.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018