Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 15.12.2020
Poročanje podatkov o menjavi blaga med državami članicami EU - INTRASTAT
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / SURS - AJPES - ZPIZ - 31.12.2020
Poročanje pravnih oseb zasebnega sektorja o izplačanih bruto plačah in regresu za letni dopust - obrazec 1-ZAP/M in obrazec-izplačilo regresa