Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 13.01.2020
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 10.01.2020
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2020
Statistični podatki / EURIBOR / 10.01.2020
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2020
Statistični podatki / Solidarnostna pomoč / 10.01.2020
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2020
Statistični podatki / Jubilejne nagrade / 10.01.2020
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2020
Statistični podatki / Obvezna praksa / 09.01.2020
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2020
Statistični podatki / Ločeno življenje / 09.01.2020
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE – leto 2020
Statistični podatki / Terenski dodatek / 09.01.2020
TERENSKI DODATEK - leto 2020
Statistični podatki / Dnevnice / 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistični podatki / Dnevnice / 08.01.2020
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2020
Statistični podatki / Regres za prehrano / 08.01.2020
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2020
Statistični podatki / Regres za dopust / 07.01.2020
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2020
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 07.01.2020
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2020
Statistični podatki / Odpravnine / 07.01.2020
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2020
Statistični podatki / Odpravnine / 07.01.2020
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2020
Statistični podatki / Plače / 06.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Plače / 06.01.2020
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2020
Statistični podatki / Delo na domu / 06.01.2020
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2020
Statistični podatki / Lastno orodje / 06.01.2020
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2020

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 30.12.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2019 (izplačilo v jan-20)
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - TUJINA - leto 2020
Statistični podatki / Jubilejne nagrade - 10.01.2020
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2020
Statistični podatki / Odpravnine - 10.01.2020
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2020
Statistični podatki / Plače - 06.01.2020
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2020
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2020
Statistični podatki / Plače - 06.01.2020
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2020
Statistični podatki / Regres za prehrano - 08.01.2020
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2020