Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 05.07.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistični podatki / Delo na domu / 02.07.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2019
Statistični podatki / Plače / 01.07.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust / 01.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 01.07.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistični podatki / Lastno orodje / 01.07.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 01.07.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 01.07.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 26.06.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019
Statistični podatki / EURIBOR / 26.06.2019
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2019
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 26.06.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JUNIJ - 2019
Statistični podatki / Rast cen / 31.05.2019
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2019
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 27.05.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2019
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 27.05.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za MAJ - 2019
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 07.05.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za April 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Regres za dopust / 29.04.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 01.01.2019 do 03.05.2019)
Statistični podatki / Prispevki zasebniki / 25.04.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2019
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 25.04.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za April 2019 (izplačilo do vključno 03.05.2019)
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 25.04.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za APRIL - 2019

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 26.06.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki - 26.06.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JUNIJ - 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 01.07.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Dnevnice - 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistični podatki / Obvezna praksa - 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine - 09.01.2019
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2019
Statistični podatki / Rast cen - 05.07.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistični podatki / Regres za prehrano - 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019