aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147
Naslov Datum vpisa
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA (ZDDD; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI (ZDOH; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO; 14.09.2006) 18.09.2006
PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV; 14.09.2006) 18.09.2006
SUPER SLOVAR - slovensko-nemško 29.12.2006
SUPER SLOVAR - slovensko-angleško 29.12.2006
INDIVIDUALNI REK OBRAZCI - gradivo za seminar iz spletnih strani DURS-a 30.05.2008
Odločba US - neveljavnost in prepoved uporabe pojasnila ('pojasnilo kot predpis') 26.08.2008
Vlada sprejela Predlog za odobritev vzorčnega modela Sporazuma OECD na davčnem področju 23.10.2009
IZRAČUN ZAMUDNIH OBRESTI IN OSTALO NA SPLETIŠČU VRHOVNEGA SODIŠČA 02.12.2009
Struktura identifikacijskih številk za DDV v državah članicah, vključno z njihovimi kodami 09.07.2010
Komisija začela razpravo o prihodnosti davka na dodano vrednost (Zelena knjiga o prihodnosti DDV) 14.12.2010
POMEN ZAVRNILNIH KOD NA ODLOČBAH PREJETIH S STRANI DRŽAV ČLANIC VRAČILA (na dan 23.05.2011) 08.06.2011
Pogodba o poslovodenju (vzorec pogodbe) 25.11.2011
Pogodba o prokuri (vzorec pogodbe) 18.06.2012
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (izdaja - 2010) 05.12.2012
IZVEDBENI SKLEP SVETA z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 25.01.2013
REGISTRI PLAČILNE NESPOSOBNOSTI (države članice EU) 17.07.2014
Davek na nepremičnine in davek od premoženja v % med 1998-2013 12.08.2014
Alternativne nominalne stopnje DDPO v % med 1998-2013 26.08.2014
Davčna obravnava zalog in čas plačila davkov v % med 1998–2013 27.08.2014
Amortizacijske stopnje za industrijske stavbe v % med 1998–2013 17.09.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 147