Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 26.06.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2019
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Svet davkov / 15.07.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (maj - 2019) – začasni podatki
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 16.07.2019
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 05.07.2019
ENOTNO IZVAJANJE POSTOPKOV NADZOROV FURS
Zakonodaja / Računovodstvo / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja