Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Januar 2019
Statistika & info / Svet davkov / 19.02.2019
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2018 in 2019)
Statistika & info / Svet davkov / 15.02.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (december – 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Svet davkov / 13.02.2019
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah
Statistika & info / Svet davkov / 13.02.2019
PREGLEDNICA PRISPEVKOV ZA ZZ IN ZAVEZANCEV ZA PRIJAVO
Statistika & info / Statistični podatki / 31.01.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Statistični podatki / 04.02.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.02.2019
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (podrobnejši opis, 3. izdaja)
Statistika & info / Statistični podatki / 25.01.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za JANUAR 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019