Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Zakonodaja / Delo in prispevki / 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 06.08.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za JULIJ - 2018
Statistika & info / Super rokovnik / 06.12.2017
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije