Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.05.2018
ZAMRZNITEV STATUSA s.p.-ja
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za April 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.05.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (marec - 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 30.04.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Računovodstvo / 16.05.2018
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Izobraževanje / Urnik izobraževanj / 28.03.2018
Mali in Veliki DAVČNI SODNI MLINI 2018 (praktično davčno izobraževanje)
Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Statistični podatki / 26.04.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 30.04.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018