aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Datum vpisa
PLAČEVANJE PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – v letu 2020 05.05.2020
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2019 07.04.2020
SPREMEMBA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) MED DAVČNIM LETOM – v letu 2020 07.04.2020
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (obračun DOHDej) – v letu 2020 01.04.2020
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – za leto 2019 01.04.2020
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DOHODEK IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (obračun DOHDej) – za leto 2020 31.03.2020
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) - za leto 2019 29.03.2020
PREDLOŽITEV ZBIRNIH PODATKOV IZ SEZNAMA IZDANIH RAČUNOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA ZA DOHODEK IZ NASLOVA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV – ZA leto 2019 06.02.2020
PRIGLASITEV PRENEHANJA OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV – ZA leto 2021 05.02.2020
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI – ZA leto 2021 05.02.2020
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA in PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIJAVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIJAVA PRIDELAVE VINA IZ LASTNE PRIDELAVE GROZDJA IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2019 31.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2019 31.01.2020
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE - ZA leto 2019 31.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2019 31.01.2020
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2019 31.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VP IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (tudi pobot in odlog ugotavljanja) - ZA leto 2019 23.01.2020
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU - ZA leto 2019 23.01.2020
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2020 22.01.2020
DOSTAVA PODATKOV V ZVEZI S PRIDOBITVIJO IN ODSVOJITVIJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, DRUGIH DELEŽEV IN INVESTICIJSKIH KUPONOV - ZA leto 2019 22.01.2020
DOSTAVA PODATKOV O (DENARNIH) DOHODKIH, OPROŠČENIH PLAČILA DOHODNINE - ZA leto 2019 22.01.2020
DOSTAVA PODATKOV DAVČNEMU ZAVEZANCU – PREJEMNIKU DOHODKA O IZPLAČANIH OBDAVČLJIVIH DOHODKIH - ZA leto 2019 22.01.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35