aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO – ZA leto 2017 20.02.2017
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV - ZA leto 2018 17.02.2017
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI - ZA leto 2018 17.02.2017
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA in PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ – ZA leto 2017 17.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2016 09.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU - ZA leto 2016 09.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VP IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (tudi pobot in odlog ugotavljanja) - ZA leto 2016 06.02.2017
OBVESTILO O UVELJAVLJANJU DAVČNE OSNOVE PO 84. členu ZDoh-2 OD OBRESTI OD DOLGOROČNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN DOLGOROČNEGA VARČEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH - ZA leto 2017 03.02.2017
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2017 31.01.2017
ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2016 31.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2016 27.01.2017
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE - ZA leto 2016 27.01.2017
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2016 26.01.2017
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (VDČ) - ZA leto 2016 26.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2016 24.01.2017
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2016 23.01.2017
DOSTAVA PODATKOV V ZVEZI S PRIDOBITVIJO IN ODSVOJITVIJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, DRUGIH DELEŽEV IN INVESTICIJSKIH KUPONOV - ZA leto 2016 23.01.2017
DOSTAVA PODATKOV O (DENARNIH) DOHODKIH, OPROŠČENIH PLAČILA DOHODNINE - ZA leto 2016 23.01.2017
DOSTAVA PODATKOV DAVČNEMU ZAVEZANCU – PREJEMNIKU DOHODKA O IZPLAČANIH OBDAVČLJIVIH DOHODKIH - ZA leto 2016 23.01.2017
PREDLOŽITEV REK OBRAZCEV ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO (REK-i – oproščeni dohodki) - v letu 2017 17.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2016 10.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2016 09.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2017 09.01.2017
ZAHTEVA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ ODAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA , KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA - ZA leto 2016 06.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM - ZA leto 2016 06.01.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31