aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35
Naslov Datum vpisa
PRIJAVA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2021 21.01.2021
PRIJAVA PRIDELAVE VINA IZ LASTNE PRIDELAVE GROZDJA IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE – ZA leto 2020 21.01.2021
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2021 20.01.2021
VLOGA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2020 19.01.2021
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2020 19.01.2021
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2020 19.01.2021
SPREMEMBA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) MED DAVČNIM LETOM – v letu 2021 14.01.2021
PLAČEVANJE PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – v letu 2021 14.01.2021
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (obračun DOHDej) – v letu 2021 14.01.2021
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DOHODEK IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (obračun DOHDej) – za leto 2021 14.01.2021
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – za leto 2020 14.01.2021
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) - za leto 2020 14.01.2021
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2020 13.01.2021
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2020 13.01.2021
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (VDČ) - ZA leto 2020 13.01.2021
ZAHTEVA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA - ZA leto 2020 23.12.2020
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM - ZA leto 2020 23.12.2020
OBVESTILO O UVELJAVLJANJU DAVČNE OSNOVE PO 84. členu ZDoh-2 OD OBRESTI OD DOLGOROČNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN DOLGOROČNEGA VARČEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH - ZA leto 2021 23.12.2020
PREDLOŽITEV ZBIRNIH PODATKOV IZ SEZNAMA IZDANIH RAČUNOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA ZA DOHODEK IZ NASLOVA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV – ZA leto 2019 06.02.2020
PRIGLASITEV PRENEHANJA OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OKGD – ZA leto 2020 05.02.2020
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV – ZA leto 2021 05.02.2020
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OKGD NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI – ZA leto 2021 05.02.2020
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA in PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ – ZA leto 2020 05.02.2020
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2019 31.01.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 35