aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Datum vpisa
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VP IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (tudi pobot in odlog ugotavljanja) - ZA leto 2018 22.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2018 22.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU - ZA leto 2018 22.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2018 22.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2018 21.01.2019
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE - ZA leto 2018 21.01.2019
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2019 21.01.2019
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2018 18.01.2019
DOSTAVA PODATKOV V ZVEZI S PRIDOBITVIJO IN ODSVOJITVIJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, DRUGIH DELEŽEV IN INVESTICIJSKIH KUPONOV - ZA leto 2018 18.01.2019
DOSTAVA PODATKOV O (DENARNIH) DOHODKIH, OPROŠČENIH PLAČILA DOHODNINE - ZA leto 2018 17.01.2019
DOSTAVA PODATKOV DAVČNEMU ZAVEZANCU – PREJEMNIKU DOHODKA O IZPLAČANIH OBDAVČLJIVIH DOHODKIH - ZA leto 2018 17.01.2019
PREDLOŽITEV REK OBRAZCEV ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO (REK-i – oproščeni dohodki) - v letu 2019 16.01.2019
VLOGA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2018 15.01.2019
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (VDČ) - ZA leto 2018 15.01.2019
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2018 15.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2018 17.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2018 17.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2019 17.12.2018
ZAHTEVA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA - ZA leto 2018 14.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM - ZA leto 2018 14.12.2018
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (obračun DOHDej) – v letu 2019 13.12.2018
SPREMEMBA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) MED DAVČNIM LETOM – v letu 2019 13.12.2018
PLAČEVANJE PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – v letu 2019 13.12.2018
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DOHODEK IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (obračun DOHDej) – za leto 2019 13.12.2018
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – za leto 2018 13.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33