Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.02.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 05.02.2021
Predložitev vloge za uveljavljanje/spremembo uveljavljanja posebne olajšave za VDČ pri INF izračunu DOH za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.02.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.03.2021
Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2020
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.03.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.03.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2021
Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2021
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2021
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 12.04.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.05.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.05.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.05.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.06.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.07.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 12.07.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.08.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.08.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.08.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.09.2021
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 01.10.2021
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2021 (obračun DOHDej) med davčnim letom